ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបថត​ជនរងគ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​គុក​ទួលស្លែង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ (ស៊ុន ណារិន/VOA)

ជនរងគ្រោះ​ថា កម្ពុជា​គួរ​ប្រារព្ធ​ទិវា​ថ្នាក់ជាតិ​ដើម្បីរំឭក​ការចងចាំ​ពី​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍

ក្រុម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ជនរងគ្រោះ​ និង​មន្ត្រីនិង​ក្រុម​អ្នកគាំទ្រ​នៃគណបក្ស​កាន់អំណាច ​បាន​ប្រារព្ធពិធីនេះ​ជារៀង​រាល់ឆ្នាំ ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ឈប់​សម្រាក​ពីការងារ​មួយ​ថ្ងៃសម្រាប់​មន្ត្រីរាជការ ​ហើយចូលរួម​ប្រារព្ធ​ទិវា​ចងចាំ​ជាផ្លូវការ ​មុនពេល​រុះរើ​និង​លុបចេញ។

រូបថត​ជនរងគ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​គុក​ទួលស្លែង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ (ស៊ុន ណារិន/VOA) Photo: VOA

ក្រុម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ជនរងគ្រោះ​ និង​មន្ត្រីនិង​ក្រុម​អ្នកគាំទ្រ​នៃគណបក្ស​កាន់អំណាច ​បាន​ប្រារព្ធពិធីនេះ​ជារៀង​រាល់ឆ្នាំ ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ឈប់​សម្រាក​ពីការងារ​មួយ​ថ្ងៃសម្រាប់​មន្ត្រីរាជការ ​ហើយចូលរួម​ប្រារព្ធ​ទិវា​ចងចាំ​ជាផ្លូវការ ​មុនពេល​រុះរើ​និង​លុបចេញ។

XS
SM
MD
LG