ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមរិក ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​ក្រោម​រដ្ឋបាល​ថ្មី​នឹង​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ការ​សម្អាត​ប្រាក់​ចិន

រូបឯកសារ៖ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមរិក ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG