ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ សកម្មភាពសំណង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group (UDG) សម្រាប់គម្រោងសាងសង់តំបន់កម្សាន្តតារាសាគរ នៅខេត្តកោះកុង កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។

ក្រសួង​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាមេរិក​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​ UDG ចិន​នៅ​កម្ពុជា

រូបឯកសារ៖ សកម្មភាពសំណង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group (UDG) សម្រាប់គម្រោងសាងសង់តំបន់កម្សាន្តតារាសាគរ នៅខេត្តកោះកុង កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG