ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
មនុស្ស​យន្ដ iPal Smart ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​បញ្ហានិម្មិត AI របស់​ក្រុមហ៊ុន Avatarmind ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​សម្រាប់​កុមារ និង​មនុស្ស​ចាស់​ និង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័ណ៌ CES ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada។

ការ​ប្រជែង​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​អាមេរិក​ជាមួយ​ចិន​ទាក់ទាញ​ការ​គាំទ្រ​ពី​គណបក្ស​ធំៗ​ទាំងពីរ

មនុស្ស​យន្ដ iPal Smart ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យា​បញ្ហានិម្មិត AI របស់​ក្រុមហ៊ុន Avatarmind ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​សម្រាប់​កុមារ និង​មនុស្ស​ចាស់​ និង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័ណ៌ CES ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG