ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នក​បោះឆ្នោត​ពីរ​នាក់​បំពេញ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ការ​បោះឆ្នោត​មុន​ពេល​កំណត់​ ​​​នៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​មួយ​កន្លែង​​ក្នុង​ទី​ក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio។

ការ​​បោះឆ្នោត​​ប្រធានាធិបតី​​​​ឆ្នាំ២០២០​​អាច​ខុស​ពី​ការ​​បោះឆ្នោត​​មុនៗ​ក្នុង​​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អាមេរិក

អ្នក​បោះឆ្នោត​ពីរ​នាក់​បំពេញ​សន្លឹក​ឆ្នោត​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ការ​បោះឆ្នោត​មុន​ពេល​កំណត់​ ​​​នៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​មួយ​កន្លែង​​ក្នុង​ទី​ក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG