ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព្យុះ​ទឹកកក​បោកបក់​ភាគ​ឦសាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

ព្យុះ​ទឹកកករដូវ​រងារ​ដ៏​ខ្លាំង​មួយ​បាន​នាំមាន​ព្រិល​ធ្លាក់​រហូត​កម្រាស់​៣០​សង់ទីម៉ែត្រ​នៅ​តំបន់​ភាគ​ឦសាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ ប៉ុន្តែ​កម្លាំង​នៃ​ព្យុះ​នេះ​មិន​ខ្លាំង​ក្លា​ដូច​ការ​ទស្សន៍ទាយ​របស់អ្នក​ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ​ទេ។​
ផ្សេង​ទៀត

Bianca Hillier, left, of Columbus, Ohio, and Eloise Pollard of London take advantage of a snowtorm travel ban to do something they never envisioned: making snow angels on a normally busy stretch of Manhattan’s Tenth Avenue at West 34th Street in New York, Jan. 27, 2015.
1

Bianca Hillier, left, of Columbus, Ohio, and Eloise Pollard of London take advantage of a snowtorm travel ban to do something they never envisioned: making snow angels on a normally busy stretch of Manhattan’s Tenth Avenue at West 34th Street in New York, Jan. 27, 2015.

Pedestrians make their way through snow in New York, Jan. 26, 2015. More than 35 million people along the Philadelphia-to-Boston corridor rushed to get home and settle in as a fearsome storm swirled in with the potential of 1 to 3 feet of snow that could paralyze the Northeast for days.
2

Pedestrians make their way through snow in New York, Jan. 26, 2015. More than 35 million people along the Philadelphia-to-Boston corridor rushed to get home and settle in as a fearsome storm swirled in with the potential of 1 to 3 feet of snow that could paralyze the Northeast for days.

Pedestrians walk bundled against the blowing snow during a winter snowstorm in Boston, Massachusetts, Jan. 27, 2015.
3

Pedestrians walk bundled against the blowing snow during a winter snowstorm in Boston, Massachusetts, Jan. 27, 2015.

Flights are listed as cancelled as Bradley International Airport remains closed during a snowstorm in Windsor Locks, Connecticut, Jan. 27, 2015.
4

Flights are listed as cancelled as Bradley International Airport remains closed during a snowstorm in Windsor Locks, Connecticut, Jan. 27, 2015.

A man chases his blowing umbrella during a winter snowstorm in Boston, Jan. 27, 2015. A blizzard heaped snow on Boston, the rest of eastern Massachusetts and parts of Long Island, delivering wind gusts topping 75 mph.
5

A man chases his blowing umbrella during a winter snowstorm in Boston, Jan. 27, 2015. A blizzard heaped snow on Boston, the rest of eastern Massachusetts and parts of Long Island, delivering wind gusts topping 75 mph.

Workers try to clear snow from city sidewalks during a winter snowstorm in Boston, Jan. 27, 2015.
6

Workers try to clear snow from city sidewalks during a winter snowstorm in Boston, Jan. 27, 2015.

A line of snow plows make their way down 5th Avenue during what would normally be a busy rush hour morning following Winter Storm Juno in the Manhattan borough of New York, Jan. 27, 2015.
7

A line of snow plows make their way down 5th Avenue during what would normally be a busy rush hour morning following Winter Storm Juno in the Manhattan borough of New York, Jan. 27, 2015.

John Joy pulls his girlfriend Brooke Finan past the Statehouse after they made a search for coffee during a winter snowstorm in Boston, Massachusetts, Jan. 27, 2015.
8

John Joy pulls his girlfriend Brooke Finan past the Statehouse after they made a search for coffee during a winter snowstorm in Boston, Massachusetts, Jan. 27, 2015.

A single car enters the Manhattan-bound tube of the Midtown Tunnel after passing through an empty toll plaza during the morning commute following a winter storm in the Queens borough of New York, Jan 27, 2015.
9

A single car enters the Manhattan-bound tube of the Midtown Tunnel after passing through an empty toll plaza during the morning commute following a winter storm in the Queens borough of New York, Jan 27, 2015.

Water floods a street on the coast in Scituate, Massachusetts, Jan. 27, 2015. A storm packing blizzard conditions spun up the East Coast, pounding parts of coastal New Jersey northward through Maine with high winds and heavy snow.
10

Water floods a street on the coast in Scituate, Massachusetts, Jan. 27, 2015. A storm packing blizzard conditions spun up the East Coast, pounding parts of coastal New Jersey northward through Maine with high winds and heavy snow.

Denise Young, of Lynnfield, Mass., a nursing supervisor at Massachusetts General Hospital, adjusts her hood while walking to work in Boston, Jan. 27, 2015.
11

Denise Young, of Lynnfield, Mass., a nursing supervisor at Massachusetts General Hospital, adjusts her hood while walking to work in Boston, Jan. 27, 2015.

Men carry shovels a snow covered road after an overnight snowstorm in Hoboken, New Jersey, Jan. 27, 2015.
12

Men carry shovels a snow covered road after an overnight snowstorm in Hoboken, New Jersey, Jan. 27, 2015.

A man uses a snowmobile to travel along a street before dawn during a winter snowstorm in Boston, Massachusetts, Jan. 27, 2015.
13

A man uses a snowmobile to travel along a street before dawn during a winter snowstorm in Boston, Massachusetts, Jan. 27, 2015.

XS
SM
MD
LG