ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ឯក​អគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជាទទួល​ទាន​​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ជា​មួយ​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ និង​ពិភាក្សាពី​ស្ថានភាព​ទូទៅ​នៅ​កម្ពុជា

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ភរិយា​ អ្នកស្រី Sotie Heidt ផ្ដល់​ឱកាស​ឲ្យ​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំងប្រមាណ ១០០ នាក់ ពិភាក្សា​ជាមួយ​លោក​ពីស្ថានភាព​ទូទៅ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម ក្នុង​រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៣ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ ជំនួបក្រៅ​ផ្លូ​វ​ការ​រយៈពេល​ប្រមាណ​ជាង ៣​ ម៉ោង​នេះ រួម​មានការ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​របស់​លោក​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទូត ការស​ម្ដែង​សិល្បៈរបស់​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ការទទួល​ទាន​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​សាមគ្គី​បែប​ខ្មែរ និង​កម្មវិធី​សំណួរ​ចម្លើយ។
ផ្សេង​ទៀត

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​​មួយ​ជាមួយលោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ភរិយា​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
1

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​​មួយ​ជាមួយលោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ភរិយា​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជាធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិក​ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា​/VOA) 
2

លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជាធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗមួយ​ចំនួន​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទៅកាន់​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិក​ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា​/VOA) 

លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជាទទួល​ទាន​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​តាម​បែប​ខ្មែរ នៅ​ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​ជា​មួយ​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិក​កាំងនៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
3

លោក William Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជាទទួល​ទាន​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​តាម​បែប​ខ្មែរ នៅ​ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​ជា​មួយ​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិក​កាំងនៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

(ពី​ឆ្វេងទៅស្ដាំ) លោក ម៉ារុង អ្នកស្រី ច័ន្ទថារី និង​លោកស្រី ណារិន អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​រវាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង និង​លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ភរិយា​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន​ វឌ្ឍនា/VOA)
4

(ពី​ឆ្វេងទៅស្ដាំ) លោក ម៉ារុង អ្នកស្រី ច័ន្ទថារី និង​លោកស្រី ណារិន អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​រវាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង និង​លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ភរិយា​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន​ វឌ្ឍនា/VOA)

កញ្ញា ចៅ ទេវី សិល្បការី​មកពី​​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ​ក្រោយ​ការ​សម្ដែង​តួ​ជា នាង​ទាវ ក្នុងឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​ទាវ ​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
5

កញ្ញា ចៅ ទេវី សិល្បការី​មកពី​​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ​ក្រោយ​ការ​សម្ដែង​តួ​ជា នាង​ទាវ ក្នុងឈុត​មួយ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​ទាវ ​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

ក្រុម​សិល្បករ​​របស់​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ​សម្តែង​ឈុត​មួយនៅ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​​ទាវ ដោយ​មាន​បញ្ចូល​របាំ​ក្ងោក នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា/VOA)
6

ក្រុម​សិល្បករ​​របស់​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ​សម្តែង​ឈុត​មួយនៅ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​​ទាវ ដោយ​មាន​បញ្ចូល​របាំ​ក្ងោក នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា/VOA)

ក្រុម​សិល្បករ​របស់​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ​សម្តែង​ឈុត​មួយនៅ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​​ទាវ នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា/VOA)
7

ក្រុម​សិល្បករ​របស់​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ​សម្តែង​ឈុត​មួយនៅ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​​ទាវ នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (សឿន វឌ្ឍនា/VOA)

លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ភរិយា​ អ្នកស្រី Sotie Heidt ថត​រូប​អនុ​ស្សារីយ៍​ជា​មួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំងក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា/VOA)
8

លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ភរិយា​ អ្នកស្រី Sotie Heidt ថត​រូប​អនុ​ស្សារីយ៍​ជា​មួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំងក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា/VOA)

ក្រុម​សិល្បករ​​របស់​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ថត​រូប មុន​ពេល​​ឡើង​សម្តែង​ឈុត​មួយនៅ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​​ទាវ នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម ក្នុង​រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ហា​/VOA)
9

ក្រុម​សិល្បករ​​របស់​សមាគមន៍ Cambodian Community Day ថត​រូប មុន​ពេល​​ឡើង​សម្តែង​ឈុត​មួយនៅ​ក្នុង​រឿង​ទុំ​​ទាវ នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម ក្នុង​រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ហា​/VOA)

នំ​ខេក​ស្វាគមន៍​សម្រាប់​លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ភរិយា​ អ្នកស្រី Sotie Heidt ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​ជា​មួយ​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិក​កាំងនៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា​/VOA) 
10

នំ​ខេក​ស្វាគមន៍​សម្រាប់​លោក William Heidt  ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូតអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ភរិយា​ អ្នកស្រី Sotie Heidt ក្នុង​ជំនួប​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​ជា​មួយ​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិក​កាំងនៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម រដ្ឋ​ Maryland នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា​/VOA) 

XS
SM
MD
LG