ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូប​ឯកសារ៖ ទាហាន​ជើង​ទឹក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​នាំគ្នា​ច្រក​បាវ​ខ្សាច់​នៅ​មូលដ្ឋាន​យោធា​មួយ​នៅ​ក្បែរ​ស្លាកសញ្ញា​មួយ​ដែល​រំឭក​ដល់​គ្រប់គ្នា​ថា កងកម្លាំង​តាលីបង់​អាច​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង ​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១។

សហរដ្ឋ​អាមេរិក​វាយ​ប្រហារ​តាម​អាកាស​លើ​ក្រុម​តាលីបង់​នៅ​អាហ្វហ្គានីស្ថាន

រូប​ឯកសារ៖ ទាហាន​ជើង​ទឹក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​នាំគ្នា​ច្រក​បាវ​ខ្សាច់​នៅ​មូលដ្ឋាន​យោធា​មួយ​នៅ​ក្បែរ​ស្លាកសញ្ញា​មួយ​ដែល​រំឭក​ដល់​គ្រប់គ្នា​ថា កងកម្លាំង​តាលីបង់​អាច​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង ​ប្រទេស​អាហ្វហ្គានីស្ថាន ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១។
XS
SM
MD
LG