ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

UN៖ ថៃ​ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី​ មិន​គួរ​ច្រាន​ជនអន្តោប្រវេសន៍​ចេញ​ឡើយ

អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​កំពុង​តែ​បន្ថែម​សំពាធ​ទៅ​លើ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​ប្រទេស​ក្នុង​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ ដែល​បាន​ព្រងើយ​កន្តើយ​ក្នុង​ការជួយ​សង្គ្រោះ​ជនភៀសខ្លួន​ និង​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​នៅ​លើ​សមុទ្រ​ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការបង្ក្រាប​លើ​ក្រុម​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​នោះ។​
ផ្សេង​ទៀត

កុមារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា​ (Rohingya) ម្នាក់​ដែល​ទើប​តែ​​មក​ដល់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​តាម​រយៈ​ទូក គេង​លក់​នៅ​ក្នុង​ជម្រក​មួយ​ នៅ​ក្រុង Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​
1

កុមារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា​ (Rohingya) ម្នាក់​ដែល​ទើប​តែ​​មក​ដល់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​តាម​រយៈ​ទូក គេង​លក់​នៅ​ក្នុង​ជម្រក​មួយ​ នៅ​ក្រុង Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​

ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា​ម្នាក់​ដែល​ទើប​តែ​​ដល់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​តាម​រយៈ​ទូក ផ្តេក​ខ្លួន​លើ​គំនរ​សំលៀកបំពាក់​ នៅ​ក្នុង​ជម្រក​មួយ​ នៅ​ក្រុង Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
2

ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា​ម្នាក់​ដែល​ទើប​តែ​​ដល់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​តាម​រយៈ​ទូក ផ្តេក​ខ្លួន​លើ​គំនរ​សំលៀកបំពាក់​ នៅ​ក្នុង​ជម្រក​មួយ​ នៅ​ក្រុង Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

បុរស​ជនជាតិ​បង់ក្លាដេស​លាង​ជំរះ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ​ នៅ​ក្បែរ​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​
3

បុរស​ជនជាតិ​បង់ក្លាដេស​លាង​ជំរះ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ​ នៅ​ក្បែរ​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​

បុរស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា ទទួល​យក​ការកាត់​សក់​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​តាម​រយៈ​ការផ្តល់​ជូន​ដោយ​អង្គការ​ក្នុង​តំបន់​មួយ នៅ​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ ​ក្នុង​ក្រុង​Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
4

បុរស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា ទទួល​យក​ការកាត់​សក់​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​តាម​រយៈ​ការផ្តល់​ជូន​ដោយ​អង្គការ​ក្នុង​តំបន់​មួយ នៅ​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ ​ក្នុង​ក្រុង​Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

​ក្មេង​ប្រុស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា ឈរ​រង់​ចាំ​យក​អាហារ​នៅ​ឯ​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ ​ក្នុង​ក្រុង​Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
5

​ក្មេង​ប្រុស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រ៉ូហ៊ីងយ៉ា ឈរ​រង់​ចាំ​យក​អាហារ​នៅ​ឯ​ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ ​ក្នុង​ក្រុង​Langsa ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

XS
SM
MD
LG