ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​ខាង​ក្នុង​សាល​សវនាការ​ អំឡុង​ពេល​ប្រកាស​សាល​ក្រម​នៃ​សំណុំ​រឿង​០០២/០១ កាល​ពី​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ ECCC)

យុទ្ធសាស្ត្រ​បញ្ចប់​តុលាការ​ខ្មែរក្រហមមិន​ត្រូវ​គ្មាន​ការ​កាត់ទោស​សំណុំរឿង​សេស​សល់​ទេ

ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​និង​ក្រុម​អ្នក​សង្កេតការណ៍​បាន​និយាយ​ថា​ នៅ​ពេល​តុលាការ​ខ្មែរក្រហមបាន​ថមថយ​សកម្មភាព​ច្រើន​ក្រោយ​កាត់ទោស​មេដឹកនាំ​កំពូលៗ​ដែល​នៅរស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពីរនាក់​ មាន​ការ​ទាមទារ​ថា យុទ្ធសាស្ត្រ​បញ្ចប់​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម​មិន​ត្រូវ​បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​គ្មាន​ការ​កាត់​ទោស សំណុំ​រឿង​ដែល​នៅ​សេស​សល់ទេ។​

រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​ខាង​ក្នុង​សាល​សវនាការ​ អំឡុង​ពេល​ប្រកាស​សាល​ក្រម​នៃ​សំណុំ​រឿង​០០២/០១ កាល​ពី​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ ECCC) Photo: Courtesy Image

ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​និង​ក្រុម​អ្នក​សង្កេតការណ៍​បាន​និយាយ​ថា​ នៅ​ពេល​តុលាការ​ខ្មែរក្រហមបាន​ថមថយ​សកម្មភាព​ច្រើន​ក្រោយ​កាត់ទោស​មេដឹកនាំ​កំពូលៗ​ដែល​នៅរស់​រាន​មាន​ជីវិត​ពីរនាក់​ មាន​ការ​ទាមទារ​ថា យុទ្ធសាស្ត្រ​បញ្ចប់​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម​មិន​ត្រូវ​បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​គ្មាន​ការ​កាត់​ទោស សំណុំ​រឿង​ដែល​នៅ​សេស​សល់ទេ។​

XS
SM
MD
LG