ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋ​អ៊ូហ្គាន់ដា​នាំ​គ្នា​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ថ្នាក់​​មូលដ្ឋាននៅ​មណ្ឌល​បោះឆ្នោត​មួយ​ក្នុង​តំបន់ Kamwokya នៃ​ទីក្រុង​កំប៉ាឡា ​ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ចំនួន​ទាប កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

បេក្ខនារី​ប្រធានាធិបតី​តែ​ម្នាក់​គត់​របស់​ប្រទេស​អ៊ូហ្គាន់ដា​និយាយ​ថា​ គួរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ភាព​ដឹកនាំ

រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋ​អ៊ូហ្គាន់ដា​នាំ​គ្នា​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ថ្នាក់​​មូលដ្ឋាននៅ​មណ្ឌល​បោះឆ្នោត​មួយ​ក្នុង​តំបន់ Kamwokya នៃ​ទីក្រុង​កំប៉ាឡា ​ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ចំនួន​ទាប កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ Photo: Lizabeth Paulat (VOA)
XS
SM
MD
LG