ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ប៉ុល ពត មេដឹកនាំរបបកុម្មុយនិស្តខ្មែរក្រហម ស្វាគមន៍កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ។ (រូបថត៖ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

២០ឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់ ប៉ុល ពត

គិត​ត្រឹម​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ពោល​គឺ​២០ឆ្នាំ​គត់​តាំង​ពី​មេ​ដឹក​នាំ​កុម្មុយនីស្ត​កម្ពុជា​ ប៉ុល ពត បាន​ស្លាប់ អ្នក​រស់​រាន​មាន​ជីវិត និង​មនុស្ស​ជំនិត​មួយ​ចំនួន​របស់ ប៉ុល ពត បាន​រំឭក​ឡើង​វិញ​អំពី​ការ​ចងចាំ​នៃ​ការ​រស់​នៅ​ក្រោម​របប​ខ្មែរ​ក្រហម និង​ជីវិត​របស់​មេ​ដឹក​នាំ​រូប​នេះ។

ប៉ុល ពត មេដឹកនាំរបបកុម្មុយនិស្តខ្មែរក្រហម ស្វាគមន៍កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ។ (រូបថត៖ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា) Photo: Documentation Center of Cambodia

គិត​ត្រឹម​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ពោល​គឺ​២០ឆ្នាំ​គត់​តាំង​ពី​មេ​ដឹក​នាំ​កុម្មុយនីស្ត​កម្ពុជា​ ប៉ុល ពត បាន​ស្លាប់ អ្នក​រស់​រាន​មាន​ជីវិត និង​មនុស្ស​ជំនិត​មួយ​ចំនួន​របស់ ប៉ុល ពត បាន​រំឭក​ឡើង​វិញ​អំពី​ការ​ចងចាំ​នៃ​ការ​រស់​នៅ​ក្រោម​របប​ខ្មែរ​ក្រហម និង​ជីវិត​របស់​មេ​ដឹក​នាំ​រូប​នេះ។

XS
SM
MD
LG