ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានប្រទេសតួកគី»

ជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៣៦ នាក់និងរបួសប៉ន្មាននាក់ផ្សេងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល នេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរនិយាយ។

ផ្សេង​ទៀត

ប៉ូលិសតួកគីបានបិទច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២៩ មិថុនា ២០១៦។
1

ប៉ូលិសតួកគីបានបិទច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២៩ មិថុនា ២០១៦។

សាកសពនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk ប្រទេសតួកគី ក្រោយពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។
2

សាកសពនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk ប្រទេសតួកគី ក្រោយពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។

ប៉ូលិសតួកគីកំពុងធ្វើកោសល្យវិច្ច័យនៅកន្លែងកើតហេតុខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។
3

ប៉ូលិសតួកគីកំពុងធ្វើកោសល្យវិច្ច័យនៅកន្លែងកើតហេតុខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។

អ្នកដំណើរដើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រោយពីការជម្លៀសថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។
4

អ្នកដំណើរដើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រោយពីការជម្លៀសថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។

អ្នកជំនាញកោសល្យវិច្ច័យកំពុងធ្វើការនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានធំបំផុតរបស់ប្រទេសតួកគីក្រោយពីការបំផ្ទុះថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។
5

អ្នកជំនាញកោសល្យវិច្ច័យកំពុងធ្វើការនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានធំបំផុតរបស់ប្រទេសតួកគីក្រោយពីការបំផ្ទុះថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៦។

ផ្នែកជួយសង្រ្គោះតួកគីបានជួយជងរងគ្រោះម្នាក់នៅខាងក្រៅអាកាសដ្ឋាន។ ការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន ២ ដងបានសម្លាប់មនុស្ស២៨នាក់និងមនុស្សមួយចំនួនធំរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី២៨ មិថុនា២០១៦។
6

ផ្នែកជួយសង្រ្គោះតួកគីបានជួយជងរងគ្រោះម្នាក់នៅខាងក្រៅអាកាសដ្ឋាន។ ការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន ២ ដងបានសម្លាប់មនុស្ស២៨នាក់និងមនុស្សមួយចំនួនធំរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី២៨ មិថុនា២០១៦។

វេជ្ជបណ្ឌិតជំនួយរុញរទេះអ្នកជំងឺនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា ២០១៦។
7

វេជ្ជបណ្ឌិតជំនួយរុញរទេះអ្នកជំងឺនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី ២៨ មិថុនា ២០១៦។

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។
8

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។
9

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។
10

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។
11

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។
12

រូបភាពនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីស្តង់ប៊ុល។

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីតួកគី Binali Yildirim (កណ្តាល) និយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្បែរលោករដ្ឋមន្រ្តីផ្ទៃក្នុង Efkan Ala, left នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសតួកគីបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០១៦។
13

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីតួកគី Binali Yildirim (កណ្តាល) និយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្បែរលោករដ្ឋមន្រ្តីផ្ទៃក្នុង Efkan Ala, left នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសតួកគីបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០១៦។

មនុស្សម្នាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០១៦ បន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក។
14

មនុស្សម្នាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីថ្ងៃទី ២៩ មិថុនា ២០១៦ បន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក។

អ្នកដំណើតាមការហោះហើរបានចាកចេញដោយជិះរថយន្តក្រុងពីអាកាសយានដ្ឋានបន្ទាប់ពីត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី២៩ មិថុនា ២០១៦។
15

អ្នកដំណើតាមការហោះហើរបានចាកចេញដោយជិះរថយន្តក្រុងពីអាកាសយានដ្ឋានបន្ទាប់ពីត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី២៩ មិថុនា ២០១៦។

សមាជិកក្រុមនាវិក បានចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី ២៩ មិថុនា ២០១៦។
16

សមាជិកក្រុមនាវិក បានចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Ataturk កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី ២៩ មិថុនា ២០១៦។

អ្នកដំណើរបានអោបក្រសោបគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលពួកគេកំពុងរង់ចាំនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានក្រោយពីពយកគេត្រូវបានជម្លៀសពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនបន្តគ្នាកាលពីថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ២០១៦។
17

អ្នកដំណើរបានអោបក្រសោបគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលពួកគេកំពុងរង់ចាំនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានក្រោយពីពយកគេត្រូវបានជម្លៀសពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនបន្តគ្នាកាលពីថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ២០១៦។

XS
SM
MD
LG