ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព VOA៖«​អ្នក​ការទូត​ជាន់ខ្ពស់​ស.រ.អាចូល​គោរព​សព​លោក​កែម ឡី»

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ លោកឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីការបទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺ លោកថម ម៉ាលីណូស្គី (Tom Malinowski) បានសម្តែងក្តីសោកសង្រែងចំពោះការបាត់បង់លោកកែម ឡី ហើយថ្លែងថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែធ្វើការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់លោក កែម ឡី។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាថ្ងៃទី២ របស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោក Tom Malinowski និងភារធារីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា លោកស្រី Julie Chung អមដំណើរជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោក កែម ឡី នៅវត្តចាស់ សង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

លោកTom Malinowski មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានសរសេរក្នុងសាររំលែកទុក្ខក្នុងន័យដើមថា៖ «យើងសុំផ្តល់ការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកកែម ឡីសម្រាប់ភាពសុចរិត ភាពឯករាជ្យ និងសុទិដ្ឋិនិយមរបស់លោក។ យើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចក្តីបំណងដូចដែលលោកចង់បានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានាពេលអនាគត»។

ផ្សេង​ទៀត

អ្នកស្រីប៊ូ រចនា ភរិយាលោកកែម ឡីលើក​ដៃសំពះ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាថ្ងៃទី២ របស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោក Tom Malinowski និងភារធារីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រី Julie Chung អមដំណើរជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោក កែម ឡី នៅវត្តចាស់ សង្កាត់ជ្រោយចង្វា ក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
1

អ្នកស្រីប៊ូ រចនា ភរិយាលោកកែម ឡីលើក​ដៃសំពះ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាថ្ងៃទី២ របស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោក Tom Malinowski និងភារធារីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រី Julie Chung អមដំណើរជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោក កែម ឡី នៅវត្តចាស់ សង្កាត់ជ្រោយចង្វា ក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

លោក Tom Malinowski មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានសរសេរក្នុងសាររំលែកទុក្ខក្នុងន័យដើមថា៖ «យើងសុំផ្តល់ការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកកែម ឡីសម្រាប់ភាពសុចរិត ភាពឯករាជ្យ និងសុទិដ្ឋិនិយមរបស់លោក។ យើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចក្តីបំណងដូចដែលលោកចង់បានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានាពេលអនាគត»។ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

លោក Tom Malinowski មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានសរសេរក្នុងសាររំលែកទុក្ខក្នុងន័យដើមថា៖ «យើងសុំផ្តល់ការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកកែម ឡីសម្រាប់ភាពសុចរិត ភាពឯករាជ្យ និងសុទិដ្ឋិនិយមរបស់លោក។ យើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីសម្រេចក្តីបំណងដូចដែលលោកចង់បានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានាពេលអនាគត»។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​នា​ថ្ងៃ​ទី​២​ ​របស់​លោក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​លោក ​Tom Malinowski ​និង​ភារធារី​ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​លោក​ស្រី​ Julie Chung ​អម​ដំណើរ​ជាមួយ​នឹង​បុគ្គលិក​ស្ថានទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​សព​​អ្នកវិភាគ​នយោបាយ​ឯករាជ្យ​លោក​ ​កែម ឡី​ នៅ​វត្ត​ចាស់​ ​សង្កាត់​ជ្រោយចង្វា​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​នា​ថ្ងៃ​ទី​២​ ​របស់​លោក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​លោក ​Tom Malinowski ​និង​ភារធារី​ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​លោក​ស្រី​ Julie Chung ​អម​ដំណើរ​ជាមួយ​នឹង​បុគ្គលិក​ស្ថានទូត​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​សព​​អ្នកវិភាគ​នយោបាយ​ឯករាជ្យ​លោក​ ​កែម ឡី​ នៅ​វត្ត​ចាស់​ ​សង្កាត់​ជ្រោយចង្វា​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

បុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាហែរកម្រង​ផ្កាបុណ្យសពមួយ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាថ្ងៃទី២ របស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោក Tom Malinowski និងភារធារីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រី Julie Chung អមដំណើរជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោក កែម ឡី នៅវត្តចាស់ សង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
4

បុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាហែរកម្រង​ផ្កាបុណ្យសពមួយ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាថ្ងៃទី២ របស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោក Tom Malinowski និងភារធារីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រី Julie Chung អមដំណើរជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោក កែម ឡី នៅវត្តចាស់ សង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោក កែម ឡី នៅវត្តចាស់ សង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)
5

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោក កែម ឡី នៅវត្តចាស់ សង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG