ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសបង្ហាញពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ទឹកជំនន់​ធ្វើ​ឲ្យ​កសិករ​ខ្មែរ​រាប់ម៉ឺន​គ្រួសារ​ធ្វើ​ស្រែ​ខាតបង់

ទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសបង្ហាញពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG