ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រី Priscilla Bennett ដែល​ជា​មនុស្ស​ដំបូង​គេ​នៅ​ទីក្រុង Philadelphia ដែល​បាន​បោះឆ្នោត​មុន​កាលកំណត់​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​ឆ្នាំ ២០២០ ឈរ​នៅ​ស្ថានីយ៍​បោះឆ្នោត​មួយ​កន្លែង​ក្នុង​បរិវេណ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania។

បណ្តារដ្ឋ​ដែល​អាច​សម្រេច​លទ្ធផល​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រី Priscilla Bennett ដែល​ជា​មនុស្ស​ដំបូង​គេ​នៅ​ទីក្រុង Philadelphia ដែល​បាន​បោះឆ្នោត​មុន​កាលកំណត់​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​ឆ្នាំ ២០២០ ឈរ​នៅ​ស្ថានីយ៍​បោះឆ្នោត​មួយ​កន្លែង​ក្នុង​បរិវេណ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG