ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឆ្នាំ២០១៤

នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​បង្ហាញ​អំពី​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ និង​សកម្មភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​និងទូក ​ដែល​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។

XS
SM
MD
LG