ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រី Sitanun Satsaksit (ពាក់អាវ​ពណ៌​ត្រួយចេក) បងស្រី​របស់​សកម្មជន​ថៃ​ដែល​បាន​បាត់ខ្លួន​គឺ​លោក Sitanun Satsaksit ឈរ​ថតរូប​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមការងារ​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​អ្នកស្រី​ ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​សវនាការ​មួយ​អំពី​ក

បងស្រី​សកម្មជន​ថៃ​បាត់​ខ្លួន​មក​ដល់​​កម្ពុជា ដើម្បី​ស្វែង​រក​ការ​ពិត

អ្នកស្រី Sitanun Satsaksit (ពាក់អាវ​ពណ៌​ត្រួយចេក) បងស្រី​របស់​សកម្មជន​ថៃ​ដែល​បាន​បាត់ខ្លួន​គឺ​លោក Sitanun Satsaksit ឈរ​ថតរូប​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមការងារ​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​អ្នកស្រី​ ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​សវនាការ​មួយ​អំពី​ក Photo: Courtesy Photo
XS
SM
MD
LG