ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មណ្ឌល​សុខភាព​រវៀង​ក្នុង​ស្រុក​បាទី​ខេត្ត​តាកែវ​ បាន​ពិនិត្យ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មាន​រោគសញ្ញា​ផ្តាសាយ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជំងឺ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចុះឡើង​នោះ​ទេ រោគសញ្ញា​នោះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ជា «ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ធម្មតា»។ (Ananth Baliga/VOA)

មណ្ឌល​សុខភាព​ខេត្ត​តាកែវ​ផ្តោត​លើ​ប្រវត្តិ​ធ្វើ​ដំណើរ​ ទោះ​ពលរដ្ឋ​មាន​អាការៈ​ស្រដៀង​វីរុស​កូរ៉ូណា

មណ្ឌល​សុខភាព​រវៀង​ក្នុង​ស្រុក​បាទី​ខេត្ត​តាកែវ​ បាន​ពិនិត្យ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មាន​រោគសញ្ញា​ផ្តាសាយ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជំងឺ​មិនមាន​ប្រវត្តិ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចុះឡើង​នោះ​ទេ រោគសញ្ញា​នោះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ជា «ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ធម្មតា»។ (Ananth Baliga/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG