ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សិស្សម្នាក់​កំពុង​ហូប​អាហារ​របស់​គេ​ នៅ​វិទ្យាល័យ ជាស៊ីមចំរើនរដ្ឋ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ (ស៊ឹម ចាន់សំណាង/វីអូអេ)

សិស្សានុសិស្ស​និង​គ្រូ​បង្រៀន​សាទរ​និង​ជំរុញ​ឱ្យ​ពង្រឹង​វិធានការ​ត្រួតពិនិត្យ​ចំណី​អាហារ​តាម​សាលារៀន

សិស្សម្នាក់​កំពុង​ហូប​អាហារ​របស់​គេ​ នៅ​វិទ្យាល័យ ជាស៊ីមចំរើនរដ្ឋ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ (ស៊ឹម ចាន់សំណាង/វីអូអេ) Photo: Sim Chansamnang (VOA)
XS
SM
MD
LG