ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅតំបន់ Chinatown ក្នុងទីក្រុងបាងកក ដែលបានបណ្តាលឲ្យបុរសម្នាក់ស្លាប់ អាជ្ញាធរក្រុងបានចេញត្រួតពិនិត្យតាមលំនៅដ្ឋាន និងផ្តល់ដំបូន្មានដល់ពលរដ្ឋអំពីប្រភពមូសដែលបង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាម។

តំបន់​ក្រីក្រ​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​រងគ្រោះ​ខ្លាំង​ដោយសារ​ការ​រីករាលដាល​នៃ​ជំងឺ​គ្រុនឈាម​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន

បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅតំបន់ Chinatown ក្នុងទីក្រុងបាងកក ដែលបានបណ្តាលឲ្យបុរសម្នាក់ស្លាប់ អាជ្ញាធរក្រុងបានចេញត្រួតពិនិត្យតាមលំនៅដ្ឋាន និងផ្តល់ដំបូន្មានដល់ពលរដ្ឋអំពីប្រភពមូសដែលបង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាម។ Photo: Luke Duggleby
XS
SM
MD
LG