ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ម្ជុលចាក់ថ្នាំ​មួយ​ និង​ដប​តូច​មួយ​ដែល​មាន​បិទ​ស្លាកសញ្ញា​ថា​វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ជិត​ស្លាកសញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Biontechថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ខ្លះ​រារែក​ចាក់វ៉ាក់​សាំង​កូវីដ១៩​ ទោះ​រដ្ឋាភិបាល​ចែក​ឲ្យ​ប្រើ​ពេល​ខាង​មុខ​ក្តី

រូបឯកសារ៖ ម្ជុលចាក់ថ្នាំ​មួយ​ និង​ដប​តូច​មួយ​ដែល​មាន​បិទ​ស្លាកសញ្ញា​ថា​វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ជិត​ស្លាកសញ្ញា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង Pfizer និង Biontechថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG