ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

សត្វ​ចង្រិត​ជួយ​បង្កើន​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់គ្រួសារ

សត្វ​ចង្រិត​ត្រូវ​បាន​បំពង​ដាក់​លក់​នៅ​តាម​ទីផ្សារ​រទេះរុញ និង​តាម​កន្លែង​ប្រជុំជន​នានា នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ជា​ទូទៅ​ គេ​យក​ចង្រិតទៅទទួលទាន​ជា​អាហារ​សម្រន់​ ឬគ្រឿងក្លែម។

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នកស្រី​ ឈិន ជូ អាយុ​៥០ឆ្នាំ និង​ស្វាមីឈ្មោះ អ៊ូ ដាវ អាយុ៦២ឆ្នាំ រស់​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ជីវភាព​ក្នុង​គ្រួសារ​របស់​អ្នកស្រី​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន បន្ទាប់​ពី​អ្នកស្រី​បាន​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ចង្រិត​លក់ ក្រៅ​ពី​ការ​ចិញ្ចឹម​មាន់​ និង​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ។

អ្នកស្រី​អាច​លក់​សត្វ​ចង្រិត​រស់​ទៅ​ឲ្យ​ឈ្មួញ​ដែល​មក​ទិញ​ដល់​ផ្ទះ​ក្នុង​តម្លៃ​១១.០០០រៀល​ក្នុង​មួយ​គីឡូក្រាម ហើយ​ពង​ចង្រិត​តម្លៃ​៥.០០០រៀល​ក្នុង​មួយ​ចាន។

ផ្សេង​ទៀត

ពង​ចង្រិត ប្រមូល​ទុក​សម្រាប់​លក់​មួយ​ចាន​បាន​ក្នុង​តម្លៃ ៥.០០០រៀល​ នៅ​ក្នុង​ភូមិច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្​តកំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 
1

ពង​ចង្រិត ប្រមូល​ទុក​សម្រាប់​លក់​មួយ​ចាន​បាន​ក្នុង​តម្លៃ ៥.០០០រៀល​ នៅ​ក្នុង​ភូមិច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្​តកំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 

ពង​​ចង្រិត ប្រមូល​ទុក​សម្រាប់​លក់ មួយ​ចាន​បាន​ក្នុង​តម្លៃ ៥.០០០រៀល​ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 
2

ពង​​ចង្រិត ប្រមូល​ទុក​សម្រាប់​លក់ មួយ​ចាន​បាន​ក្នុង​តម្លៃ ៥.០០០រៀល​ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 

ប្រអប់​ដាក់​ពង​មាន់ ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​សំបុក​ឲ្យ​ចង្រិត នៅ​ក្នុង​អាង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ចង្រិត​សង់​នៅ​ក្រោម​ផ្ទះ​ឈើ​របស់​អ្នកស្រី ឈិន​ ជូ អាយុ​៥០ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ភូមិច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)
3

ប្រអប់​ដាក់​ពង​មាន់ ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​សំបុក​ឲ្យ​ចង្រិត នៅ​ក្នុង​អាង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ចង្រិត​សង់​នៅ​ក្រោម​ផ្ទះ​ឈើ​របស់​អ្នកស្រី ឈិន​ ជូ អាយុ​៥០ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ភូមិច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)

អាង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ចង្រិត​សង់​នៅ​ក្រោម​ផ្ទះ​ឈើ​របស់អ្នក​ស្រី ឈិន​ ជូ អាយុ៥០ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)
4

អាង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ចង្រិត​សង់​នៅ​ក្រោម​ផ្ទះ​ឈើ​របស់អ្នក​ស្រី ឈិន​ ជូ អាយុ៥០ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)

កូន​សត្វ​ចង្រិត​ ស៊ី​ចំណី​សំរេច​ទា​ពង ស្លឹក​រុក្ខជាតិ និង​សំបុក​ពី​ប្រអប់​ដាក់​ពងទា។ សត្វ​ចង្រិត​ត្រូវ​បាន​ចិញ្ចឹម​រយៈពេល​មួយ​ខែ​ដប់​ថ្ងៃ ទើប​ចាប់​លក់​ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 
5

កូន​សត្វ​ចង្រិត​ ស៊ី​ចំណី​សំរេច​ទា​ពង ស្លឹក​រុក្ខជាតិ និង​សំបុក​ពី​ប្រអប់​ដាក់​ពងទា។ សត្វ​ចង្រិត​ត្រូវ​បាន​ចិញ្ចឹម​រយៈពេល​មួយ​ខែ​ដប់​ថ្ងៃ ទើប​ចាប់​លក់​ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 

សត្វ​ចង្រិត​ត្រូវ​បាន​ចិញ្ចឹម​រយៈពេល​មួយ​​ខែដប់ថ្ងៃ ទើប​ចាប់​លក់​បាន​តម្លៃ​១១.០០០រៀល ក្នុង​មួយ​គីឡូក្រាម នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)
6

សត្វ​ចង្រិត​ត្រូវ​បាន​ចិញ្ចឹម​រយៈពេល​មួយ​​ខែដប់ថ្ងៃ ទើប​ចាប់​លក់​បាន​តម្លៃ​១១.០០០រៀល ក្នុង​មួយ​គីឡូក្រាម នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)

កូន​សត្វ​ចង្រិត​ ស៊ី​ចំណី​សំរេច​ទា​ពង ស្លឹក​រុក្ខជាតិ និង​សំបុក​ពី​ប្រអប់​ដាក់​ពងទា នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 
7

កូន​សត្វ​ចង្រិត​ ស៊ី​ចំណី​សំរេច​ទា​ពង ស្លឹក​រុក្ខជាតិ និង​សំបុក​ពី​ប្រអប់​ដាក់​ពងទា នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ច្រាប ឃុំ​ដើមដូង ស្រុក​អង្គរជ័យ ខេត្ត​កំពត នៅ​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ (សើ សាយ្យាណា/VOA) 

XS
SM
MD
LG