ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
បុគ្គលិក​ហាង​កាហ្វេ​ Socials Coffee ​ដែលជា​មនុស្ស​ថ្លង់​ ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​ VOA ដោយ​មាន​ការបកប្រែ​ភាសា​សញ្ញា ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពីថ្ងៃទី​២៣ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

អ្នក​បកប្រែ​ភាសា​សញ្ញា​ជួយ​បង្កើន​ឱកាស និង​ការ​អប់រំ​ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ដល់​មនុស្ស​ថ្លង់

បុគ្គលិក​ហាង​កាហ្វេ​ Socials Coffee ​ដែលជា​មនុស្ស​ថ្លង់​ ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​ VOA ដោយ​មាន​ការបកប្រែ​ភាសា​សញ្ញា ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពីថ្ងៃទី​២៣ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG