ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព VOA៖ សឺន ប៉ម​ឥស្លាម​ និង​ផ្ទះ​ចាស់​នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង

នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​មាន​អគារ និង​ផ្ទះ​ចាស់ៗ​ធ្វើ​ពី​ឈើ​មួយ​ចំនួន​ ដែល​ជា​របស់​គ្រួសារ​អ្នក មាន​ជនជាតិ​ចាម​ កាលពី​សម័យ​មុន​ដូចជា​ តា​បទេស​ និង​ស្នូងម៉ាន​។ ផ្ទះ និង​អគារ​ទាំងនោះ​ ត្រូវ​បាន​សាង​សង់​ឡើង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​រ៍​ទី​១៩​ និង​នៅ​តែ​មាន​លក្ខណៈ​ស្អាតល្អ។ តា​បទេស​ បាន​សង់​ប៉ម​មួយ​ នៅ​ជិត​ផ្ទះ​របស់​គាត់​ដោយ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ថា​ ម៉ាតាហ្ក (ហៅ​ សឺន​)​ ឲ្យ​ សហគមន៍​ ប្រើ​រួម​ដូចជា​សម្រាប់​ឡើង​ទៅ​លើ​កំពូល​ប៉ម​ ដើម្បី​ប្រកាស​ពី​ពេល​សំពះ​យ៉ាំង (ថ្វាយ​ដង្គំ) ឬ​មើល​លោក​ខែ​ខ្នើត​ ដើម្បី​កំណត់​ពេល​ចាប់​ផ្ដើម​ និង​បញ្ចប់​ខែ​រ៉ាម៉ាឌន (ខែ​បួស​ ឬ​តម​អាហារ​ សម្រាប់​អ្នក​កាន់​សាសនា​ឥស្លាម)។ សព្វ​ថ្ងៃ​ អ្នក​ភូមិ​និយម​ហៅ​ប៉ម​នេះ​ថា​ សឺន ដែល​ជា​អគារ​ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាង​គេ​មួយ​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។
ផ្សេង​ទៀត

សឺន​ ​ហៅ​ជា​ភាសា​ចាម​ថា​ ម៉ាតាហ្ក​ គឺជា​ប៉ម​ឥស្លាម​មួយ​ ដែល​បាន​សាងសង់​ឡើង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​រ៍​ទី​១៩​។ សឺន ​ជា​អគារដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាងគេ​មួយ​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។ ភូមិស្វាយឃ្លាំង​ ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
1

សឺន​ ​ហៅ​ជា​ភាសា​ចាម​ថា​ ម៉ាតាហ្ក​ គឺជា​ប៉ម​ឥស្លាម​មួយ​ ដែល​បាន​សាងសង់​ឡើង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​រ៍​ទី​១៩​។ សឺន ​ជា​អគារដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាងគេ​មួយ​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។ ភូមិស្វាយឃ្លាំង​ ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

សឺន​ ​ហៅ​ជា​ភាសា​ចាម​ថា​ ម៉ាតាហ្ក​ គឺជា​ប៉ម​ឥស្លាម​មួយ​ ដែល​បាន​សាងសង់​ឡើង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​រ៍​ទី​១៩​។ សឺន ​ជា​អគារដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាងគេ​មួយ​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។ ភូមិស្វាយឃ្លាំង​ ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
2

សឺន​ ​ហៅ​ជា​ភាសា​ចាម​ថា​ ម៉ាតាហ្ក​ គឺជា​ប៉ម​ឥស្លាម​មួយ​ ដែល​បាន​សាងសង់​ឡើង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​រ៍​ទី​១៩​។ សឺន ​ជា​អគារដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាងគេ​មួយ​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។ ភូមិស្វាយឃ្លាំង​ ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

សឺន​ ​ហៅ​ជា​ភាសា​ចាម​ថា​ ម៉ាតាហ្ក​ គឺជា​ប៉ម​ឥស្លាម​មួយ​ ដែល​បាន​សាងសង់​ឡើង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​រ៍​ទី​១៩​។ សឺន ​ជា​អគារដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាងគេ​មួយ​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។ ភូមិស្វាយឃ្លាំង​ ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
3

សឺន​ ​ហៅ​ជា​ភាសា​ចាម​ថា​ ម៉ាតាហ្ក​ គឺជា​ប៉ម​ឥស្លាម​មួយ​ ដែល​បាន​សាងសង់​ឡើង​នៅ​ដើម​សតវត្ស​រ៍​ទី​១៩​។ សឺន ​ជា​អគារដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាងគេ​មួយ​ នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម។ ភូមិស្វាយឃ្លាំង​ ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

មស្ចិត (វិហារ​ឥស្លាម) ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ដែល​កំពុង​កែ​លំអ​ឡើង​វិញ នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
4

មស្ចិត (វិហារ​ឥស្លាម) ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ដែល​កំពុង​កែ​លំអ​ឡើង​វិញ នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ខាង​មុខ​មស្ចិត​ (វិហារ​ឥស្លាម) ស្វាយ​ឃ្លាំង ដែល​កំពុង​កែ​លំអ​ឡើង​វិញ នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
5

ទិដ្ឋភាព​ខាង​មុខ​មស្ចិត​ (វិហារ​ឥស្លាម) ស្វាយ​ឃ្លាំង ដែល​កំពុង​កែ​លំអ​ឡើង​វិញ នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ខាង​មុខ​មស្ចិត​ (វិហារ​ឥស្លាម) ស្វាយ​ឃ្លាំង ដែល​កំពុង​កែ​លំអ​ឡើង​វិញ នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
6

ទិដ្ឋភាព​ខាង​មុខ​មស្ចិត​ (វិហារ​ឥស្លាម) ស្វាយ​ឃ្លាំង ដែល​កំពុង​កែ​លំអ​ឡើង​វិញ នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

ស៊ូរ៉ាវ (សាលា​សូត្រ​ខាង​សាសនា​ឥស្លាម) នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
7

ស៊ូរ៉ាវ (សាលា​សូត្រ​ខាង​សាសនា​ឥស្លាម) នៅ​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

ផ្ទះ​ទ្រេតទ្រត ជា​ផ្ទះ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ផ្ទះ​ចាស់​មួយ​ចំនួន​កសាង​ដោយ​គ្រួសារ​អភិជន ជន​ជាតិ​ចាម នៅ​ដើម​សតវត្សរ៍​ទី​១៩​ បច្ចុប្បន្ន​ ត្រូវ​បាន​​រំកិល​ និងប្ដូរ​ទៅ​ជា​សាលារៀន​​ចម្រុះ​វិជ្ជា​ ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
8

ផ្ទះ​ទ្រេតទ្រត ជា​ផ្ទះ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ផ្ទះ​ចាស់​មួយ​ចំនួន​កសាង​ដោយ​គ្រួសារ​អភិជន ជន​ជាតិ​ចាម នៅ​ដើម​សតវត្សរ៍​ទី​១៩​ បច្ចុប្បន្ន​ ត្រូវ​បាន​​រំកិល​ និងប្ដូរ​ទៅ​ជា​សាលារៀន​​ចម្រុះ​វិជ្ជា​ ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់​ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

ផ្ទះ​ចាស់​ ជា​ផ្ទះ​របស់​តា​បទេស សង់​ពីឈើ​ មាន​លក្ខណៈ​ស្អាត​ល្អ​ ស្ថិត​នៅ​លើ​ច្រាំង​ទន្លេ​មេគង្គ​ ជិត​ប៉ម​សឺន​ ប្រហែល​៥០​ម៉ែត្រ​ពី​ទឹក​ និង​១០០​ ម៉ែត្រ​ពី​មស្ចិត (វិហារ​ឥស្លាម)។ ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូចឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
9

ផ្ទះ​ចាស់​ ជា​ផ្ទះ​របស់​តា​បទេស សង់​ពីឈើ​ មាន​លក្ខណៈ​ស្អាត​ល្អ​ ស្ថិត​នៅ​លើ​ច្រាំង​ទន្លេ​មេគង្គ​ ជិត​ប៉ម​សឺន​ ប្រហែល​៥០​ម៉ែត្រ​ពី​ទឹក​ និង​១០០​ ម៉ែត្រ​ពី​មស្ចិត (វិហារ​ឥស្លាម)។ ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូចឆ្មារ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

ផ្ទះ​ទូក​របស់​គ្រួសារ​អ្នក​នេសាទ​ ចត​នៅ​ក្បែរ​សឺន លើ​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
10

ផ្ទះ​ទូក​របស់​គ្រួសារ​អ្នក​នេសាទ​ ចត​នៅ​ក្បែរ​សឺន លើ​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្នុង​ភូមិ​ស្វាយ​ឃ្លាំង ឃុំ​ស្វាយ​ឃ្លាំង​ ស្រុក​ក្រូច​ឆ្មារ ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​២២​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

XS
SM
MD
LG