ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ជន​អន្តោប្រវេសន៍ Rohingya

ជនអន្តោប្រវេសន៍​រាប់ពាន់នាក់​ត្រូវបាន​ជឿ​ថា​ជាប់​គាំ​ង​នៅ​លើទូក​ដែលទ្រុឌទ្រោម និងដែល​កកកុញទៅដោយ​មនុស្ស ហើយ​គ្មានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់​នៅឯ​សមុទ្រ Andaman និង​ឆ្នេរ​សមុទ្រ Bengal៕
ផ្សេង​ទៀត

លោក Matt Dillon តួសម្តែងអាមេរិកចូលរួម​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​ រូហ៊ីងយ៉ា នៅ​នៃ​ការិយាល័យ​របស់​ក្លីប​អ្នក​ឆ្លងឆ្លើយ​ព័ត៌មាន​បរទេស​នៅទីក្រុង​បំាងកក ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ថ្ងៃទី២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។ 
1

លោក Matt Dillon តួសម្តែងអាមេរិកចូលរួម​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​ រូហ៊ីងយ៉ា នៅ​នៃ​ការិយាល័យ​របស់​ក្លីប​អ្នក​ឆ្លងឆ្លើយ​ព័ត៌មាន​បរទេស​នៅទីក្រុង​បំាងកក ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ថ្ងៃទី២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។ 

លោកស្រី Anne C Richard ឧបការិនីរង​នៃ​ក្រសួងការបរទស​សម្រាប់​ប្រជាជាតិ ជន​ភៀសខ្លួន និង​ចំណាក​ស្រុក ត្រូវបាន​​ក្រុម​ប៉ូលិស និង​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ផ្សេង​ទៀត​នាំ​ផ្លូវ​ទៅ​ទស្សនា​ទីជម្រក​ស្នាក់​នៅ​បណ្តោះអាសន្ន​មួយ​សម្រាប់​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​ រូហ៊ីងយ៉ា និង​បង់ក្លាដេស នៅ​ស្រុក Kuala Cangkoi ខេត្ត Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។   
2

លោកស្រី Anne C Richard ឧបការិនីរង​នៃ​ក្រសួងការបរទស​សម្រាប់​ប្រជាជាតិ ជន​ភៀសខ្លួន និង​ចំណាក​ស្រុក ត្រូវបាន​​ក្រុម​ប៉ូលិស និង​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ផ្សេង​ទៀត​នាំ​ផ្លូវ​ទៅ​ទស្សនា​ទីជម្រក​ស្នាក់​នៅ​បណ្តោះអាសន្ន​មួយ​សម្រាប់​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​ រូហ៊ីងយ៉ា និង​បង់ក្លាដេស នៅ​ស្រុក Kuala Cangkoi ខេត្ត Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។ 
 

លោកស្រី Anne C Richard ឧបការិនីរងនៃក្រសួងការបរទសសម្រាប់ប្រជាជាតិ ជនភៀសខ្លួន និងចំណាកស្រុក កំពុងដើរជាំមួយត្រូវជាមួយ​នឹង​ជនអន្តោប្រវេសន៍ រូហ៊ីងយ៉ាក្នុង​អំឡុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​ទីស្នាក់នៅ​បណ្តោះអាសន្នមួយដែល​ឋិត​នៅស្រុក Kuala Cangkoi ខេត្ត Aceh ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។ 
3

លោកស្រី Anne C Richard ឧបការិនីរងនៃក្រសួងការបរទសសម្រាប់ប្រជាជាតិ ជនភៀសខ្លួន និងចំណាកស្រុក កំពុងដើរជាំមួយត្រូវជាមួយ​នឹង​ជនអន្តោប្រវេសន៍ រូហ៊ីងយ៉ាក្នុង​អំឡុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​ទីស្នាក់នៅ​បណ្តោះអាសន្នមួយដែល​ឋិត​នៅស្រុក Kuala Cangkoi ខេត្ត Aceh ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។ 

លោកស្រី Anne C Richard ឧបការិនីរងនៃក្រសួងការបរទសសម្រាប់ប្រជាជាតិ ជនភៀសខ្លួន និងចំណាកស្រុក ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នមួយសម្រាប់​ជន​អន្តោប្រវេសន៍ រូហ៊ីងយ៉ា ដែលឋិតនៅស្រុក Kuala Cangkoi ខេត្ត Aceh ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។   
4

លោកស្រី Anne C Richard ឧបការិនីរងនៃក្រសួងការបរទសសម្រាប់ប្រជាជាតិ ជនភៀសខ្លួន និងចំណាកស្រុក ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្នមួយសម្រាប់​ជន​អន្តោប្រវេសន៍ រូហ៊ីងយ៉ា ដែលឋិតនៅស្រុក Kuala Cangkoi ខេត្ត Aceh ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។ 
 

ស្ត្រី​ជនជាតិ​រូហ៊ីងយ៉ា​ឈរ​នៅ​ទីកន្លែង​ស្នាក់នៅ​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​ស្រុក Bayeun ខេត្ត Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។  
5

ស្ត្រី​ជនជាតិ​រូហ៊ីងយ៉ា​ឈរ​នៅ​ទីកន្លែង​ស្នាក់នៅ​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​ស្រុក Bayeun ខេត្ត Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។
 

លោក Matt Dillon តួសម្តែងអាមេរិក ចាប់ដៃ​ជាមួយ​នឹងយុវជន Noor Alam អាយុ១៧ឆ្នាំ ជនជាតិរូហ៊ីងយ៉ា ដែល​ជា​អ្នក​រួច​ពី​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ភូមិ Thetkabyin ភាគខាងជើង​នៃស្រុក Sittwe ដែល​ឋិត​នៅ​ប៉ែក​ខាង​លិចនៃ​រដ្ឋ Rakhine ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។  
6

លោក Matt Dillon តួសម្តែងអាមេរិក ចាប់ដៃ​ជាមួយ​នឹងយុវជន Noor Alam អាយុ១៧ឆ្នាំ ជនជាតិរូហ៊ីងយ៉ា ដែល​ជា​អ្នក​រួច​ពី​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ភូមិ Thetkabyin ភាគខាងជើង​នៃស្រុក Sittwe ដែល​ឋិត​នៅ​ប៉ែក​ខាង​លិចនៃ​រដ្ឋ Rakhine ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។
 

ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​មួយ​កំពុង​ត្រៀម​ហោះហើរ​ចេញ​ពីចំណត​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ HTMS Angthonga មុន​ពេល​ចេញ​ល្បាត​ឲ្យខាងសារព័ត៌មាន​នៅ​លើកប៉ាល់​កងទ័ពជើង​ទឹក​របស់​ថៃ​មួយ​នៅ​ខេត្ត Phuket កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។
7

ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​មួយ​កំពុង​ត្រៀម​ហោះហើរ​ចេញ​ពីចំណត​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ HTMS Angthonga មុន​ពេល​ចេញ​ល្បាត​ឲ្យខាងសារព័ត៌មាន​នៅ​លើកប៉ាល់​កងទ័ពជើង​ទឹក​របស់​ថៃ​មួយ​នៅ​ខេត្ត Phuket កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

XS
SM
MD
LG