ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ទិដ្ឋភាពដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់សមិទ្ធិករភាពយន្តលោក ប៉ាន់ រិទ្ធី «Everything Will Be OK» ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ខ្លាឃ្មុំប្រាក់ Silver Bear ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ ក្នុង​មហោស្រព​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​ក្រុង Berlin លើក​ទី ៧២ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី ១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២។

ភាពយន្ត​ឯកសារ​ថ្មី​របស់​លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី «Everything Will Be OK» បាន​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​អន្តរជាតិ

ទិដ្ឋភាពដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់សមិទ្ធិករភាពយន្តលោក ប៉ាន់ រិទ្ធី «Everything Will Be OK» ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ខ្លាឃ្មុំប្រាក់ Silver Bear ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ ក្នុង​មហោស្រព​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​ក្រុង Berlin លើក​ទី ៧២ កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី ១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២។ Photo: CDP, Anupheap Production ()
XS
SM
MD
LG