ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ក្រុម​បាតុករ​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​យោធា នាំ​គ្នា​កាន់​ស្លាកសញ្ញា​មួយ​ដែល​សរសេរ​ថា «អ្នក​នៅ​តំបន់​ភ្នំ​ និង​តំបន់​ដីគោក​រួបរួម​គ្នា» ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​ពួកគេ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅ​ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

អ្នក​យក​ព័ត៌មាន៖​ ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​កាសែត​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា ​គឺ​ជា​ការ​ទទួល​យក​គ្រោះថ្នាក់

រូបឯកសារ៖ ក្រុម​បាតុករ​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​យោធា នាំ​គ្នា​កាន់​ស្លាកសញ្ញា​មួយ​ដែល​សរសេរ​ថា «អ្នក​នៅ​តំបន់​ភ្នំ​ និង​តំបន់​ដីគោក​រួបរួម​គ្នា» ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​ពួកគេ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅ​ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG