ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម​លោក Nguyen Xuan Phuc (ឆ្វេង) និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​លោក Tran Tuan Anh (ស្ដាំ) ទះដៃ​នៅ​ជិត​ផ្ទាំងកញ្ចក់​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​រូប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​លោក Li Keqiang និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​លោក Zhong Shan កាន់​កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដ

តើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម RCEP ជា​អ្វី?

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម​លោក Nguyen Xuan Phuc (ឆ្វេង) និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​លោក Tran Tuan Anh (ស្ដាំ) ទះដៃ​នៅ​ជិត​ផ្ទាំងកញ្ចក់​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​រូប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​លោក Li Keqiang និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​លោក Zhong Shan កាន់​កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដ Photo: AP
XS
SM
MD
LG