ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

លោក​ ​សម​ រង្ស៊ី​ សន្យា​ឲ្យ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​៧​ចំណុច

នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ លោក​ សម​ រង្សី​ ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ និង​លោក​ អ៊ីសា​ ឧស្មាន​ មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​ឥស្លាម​ បានរៀបចំ​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ជាមួយ​ប្រជាជន​ខ្មែរឥស្លាម ​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​ សម​ រង្ស៊ី។ នា​ឱកាស​នោះ​ លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​អ្នក​ចូលរួម​កត់ត្រា​ទុក​នូវ​គោលនយោបាយ​ប្រាំពីរ​ចំណុច​ដែល​គណបក្ស​លោក​សន្យា​នឹង​អនុវត្ត​ឲ្យ​មាន​ ប្រសិនបើ​បាន​ឈ្នះ​ឆ្នោត​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧។​ នៅ​ក្នុង​គោលនយោបាយ​ទាំង​ប្រាំពីរ​ចំណុច​រួមមាន​ ការរៀបចំ​ឲ្យ​គ្រូបង្រៀន​សាសនា​មាន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ប្រចាំ​ខែ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ឲ្យ​ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍​ព្រះអាទិត្យ​ និង​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​ ផ្តល់​ពេល​វេលា១ម៉ោង​ក្នុង​១ថ្ងៃ​ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​កិច្ចការ​សាសនា​ និង​កិច្ចការ​ទូទៅ​របស់​ខ្មែរ​ឥស្លាម។​
ផ្សេង​ទៀត

លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ កំពុង​អាន​​គោលនយោបាយ​ប្រាំពីរ​ចំណុច​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ ជាមួយ​ខ្មែរឥស្លាម​ជាង​១០០នាក់​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​ នៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (​សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)
1

លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ កំពុង​អាន​​គោលនយោបាយ​ប្រាំពីរ​ចំណុច​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ ជាមួយ​ខ្មែរឥស្លាម​ជាង​១០០នាក់​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​ នៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (​សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)

លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ និង​អ្នក​ចូលរួម​ខ្មែរឥស្លាម​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោកនៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី​៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)
2

លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ និង​អ្នក​ចូលរួម​ខ្មែរឥស្លាម​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោកនៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី​៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)

លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ ជាមួយ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​ជាង​១០០នាក់​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​ នៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)
3

លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ ជាមួយ​ខ្មែរ​ឥស្លាម​ជាង​១០០នាក់​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​ នៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)

 អ្នក​ចូលរួម​ខ្មែរឥស្លាម​ចំនួន​ជាង​១០០​នាក់​ កំពុង​ស្តាប់​សេចក្តី​ថ្លែង​របស់​លោក​ សម​ រង្ស៊ី នៅក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោកនៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)
4

 អ្នក​ចូលរួម​ខ្មែរឥស្លាម​ចំនួន​ជាង​១០០​នាក់​ កំពុង​ស្តាប់​សេចក្តី​ថ្លែង​របស់​លោក​ សម​ រង្ស៊ី នៅក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោកនៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥ ។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)

 លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ កំពុង​អាន​​គោលនយោបាយ​ប្រាំពីរ​ចំណុច​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ ជាមួយ​ខ្មែរឥស្លាម​ជាង​១០០នាក់​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​ នៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (​សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)
5

 លោក​ សម​ រង្ស៊ី​ កំពុង​អាន​​គោលនយោបាយ​ប្រាំពីរ​ចំណុច​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អាហារ​ស្រាយបួស​ ជាមួយ​ខ្មែរឥស្លាម​ជាង​១០០នាក់​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោក​ នៅ​ភ្នំពេញ​ នា​ថ្ងៃ​ទី៥​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (​សើ​ សាយ្យាណា​/VOA​)

Sam Rainsy Offers Political Promises To Khmer Islam
6

Sam Rainsy Offers Political Promises To Khmer Islam

XS
SM
MD
LG