ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

រញ្ជួយ​ដី​នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា

រញ្ជួយ​ដីដ៏ខ្លាំង​រង្វាស់​ ៦,៨​រ៉ិចទ័រ​ បានធ្វើ​ឲ្យញាប់​ញ័រ​តំបន់​កណ្តាល​ប៉ែក​ខាងជើង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​យ៉ាងហោច​ណាស់​៣នាក់​ និង​បាន​ធ្វើឲ្យ​ខូចខាត​វត្ត​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​បុរាណ​រាប់សិប​កន្លែង។ តំបន់​ដែល​រញ្ជួយ​ដីកើត​ឡើង​ គឺ​នៅជិត​ទីក្រុង​ Chauk តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​ Irrawaddy។
ផ្សេង​ទៀត

ស្រ្តី​ដើរ​ឆ្លងកាត់​វត្ត​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយ​ដីក្នុង​តំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
1

ស្រ្តី​ដើរ​ឆ្លងកាត់​វត្ត​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយ​ដីក្នុង​តំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ស្រ្តី​ភ្ជួរស្រែ​នៅខាង​មុខប្រាសាទ​ Sulamani Guphaya ដែល​បាន​ខូចខាត​ក្រោយ​ការ​រញ្ជួយ​ដីដ៏ខ្លាំង​ក្នុង​តំបន់​ Bagan​ ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
2

ស្រ្តី​ភ្ជួរស្រែ​នៅខាង​មុខប្រាសាទ​ Sulamani Guphaya ដែល​បាន​ខូចខាត​ក្រោយ​ការ​រញ្ជួយ​ដីដ៏ខ្លាំង​ក្នុង​តំបន់​ Bagan​ ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ច្រកចូល​វត្ត​ដែល​បាន​ខូចខាត​ ក្រោយ​ការ​រញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
3

ច្រកចូល​វត្ត​ដែល​បាន​ខូចខាត​ ក្រោយ​ការ​រញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ថតរូបវត្ត​ដែលបាន​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
4

ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ថតរូបវត្ត​ដែលបាន​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

រូបថត​ប្រាសាទ​ខូចខាត​នេះ​ ផ្តល់​ដោយ​អ្នកថតរូប​ឈ្មោះ​ Soe Thura Lwin ក្នុង​តំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
5

រូបថត​ប្រាសាទ​ខូចខាត​នេះ​ ផ្តល់​ដោយ​អ្នកថតរូប​ឈ្មោះ​ Soe Thura Lwin ក្នុង​តំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ភ្ញៀវទេសចរ​ថតរូបវត្ត​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។
6

ភ្ញៀវទេសចរ​ថតរូបវត្ត​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។

ភ្ញៀវទេសចរ​ថតរូបវត្ត​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។
7

ភ្ញៀវទេសចរ​ថតរូបវត្ត​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។

មនុស្ស​ដើរកាត់​វត្តខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
8

មនុស្ស​ដើរកាត់​វត្តខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

មន្រ្តី​យោធា​បោសសម្អាត​កម្ទេចកំទី​បាក់បែក​ក្នុង​ប្រាសាទ​ដែល​ខូចខាត​ដោយសារ​ការរញ្ជួយដី​ដ៏ខ្លាំង​ក្នុងតំបន់​Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
9

មន្រ្តី​យោធា​បោសសម្អាត​កម្ទេចកំទី​បាក់បែក​ក្នុង​ប្រាសាទ​ដែល​ខូចខាត​ដោយសារ​ការរញ្ជួយដី​ដ៏ខ្លាំង​ក្នុងតំបន់​Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

រូបភាព​នៃប្រាសាទ​ Myauk Guni ដ៏​ចំណាស់​ដែលបាន​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​កម្រិត​ ៦,៨ រ៉ិចទ័រ​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
10

រូបភាព​នៃប្រាសាទ​ Myauk Guni ដ៏​ចំណាស់​ដែលបាន​ខូចខាត​ក្រោយ​ការរញ្ជួយដី​កម្រិត​ ៦,៨ រ៉ិចទ័រ​ក្នុងតំបន់​ Bagan ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

រូបថត​ប្រាសាទ​ខូចខាត​នេះ​ ផ្តល់​ដោយ​អ្នកថតរូប​ឈ្មោះ​ Soe Thura Lwin ក្នុង​តំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
11

រូបថត​ប្រាសាទ​ខូចខាត​នេះ​ ផ្តល់​ដោយ​អ្នកថតរូប​ឈ្មោះ​ Soe Thura Lwin ក្នុង​តំបន់​ Baganប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

XS
SM
MD
LG