ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូប​ឯកសារ៖ លោក សុខ តេង អាយុ៧៣ឆ្នាំ រួមទាំង​អ្នក​រស់រាន​មានជីវិត និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​ជន​រងគ្រោះ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ជាច្រើន​នាក់ កំពុង​រង់ចាំ​ចូលរួម​ស្តាប់​​សាលក្រម​កាត់​ទោស​មេដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម​ពីររូប គឺ នួន ជា និង​ខៀវ សំផន នៅ​តុលាការ​ខ្មែរ​ក្រហម កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤។

ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម៖ យុត្តិធម៌​គួរ​បន្ត​ទៅ​មុខ​ឲ្យ​«‍ចប់ចុងចប់ដើម»

ក្រោយ​ពី​តុលាការ​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចេញ​សាលក្រម​ចុងក្រោយ​លើ​សំណុំរឿង០០២ ភាគ០២ ដោយ​កាត់​ទោស​ខៀវ សំផន និង​នួន​ ជា ឲ្យ​ជាប់​ទោស​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយ​ជីវិត មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ថា កិច្ចការ​របស់​តុលាការ​​គួរ​តែ​បញ្ចប់។ ប៉ុន្តែសម្រាប់​ជន​រងគ្រោះ ដំណើរការ​ស្វែង​រក​យុត្តិធម៌​​គួរ​តែ​បន្ត​ទៅ​មុខ​ទៀត។

រូប​ឯកសារ៖ លោក សុខ តេង អាយុ៧៣ឆ្នាំ រួមទាំង​អ្នក​រស់រាន​មានជីវិត និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​ជន​រងគ្រោះ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ជាច្រើន​នាក់ កំពុង​រង់ចាំ​ចូលរួម​ស្តាប់​​សាលក្រម​កាត់​ទោស​មេដឹកនាំ​ខ្មែរ​ក្រហម​ពីររូប គឺ នួន ជា និង​ខៀវ សំផន នៅ​តុលាការ​ខ្មែរ​ក្រហម កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤។ Photo: Reuters

ក្រោយ​ពី​តុលាការ​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចេញ​សាលក្រម​ចុងក្រោយ​លើ​សំណុំរឿង០០២ ភាគ០២ ដោយ​កាត់​ទោស​ខៀវ សំផន និង​នួន​ ជា ឲ្យ​ជាប់​ទោស​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយ​ជីវិត មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ថា កិច្ចការ​របស់​តុលាការ​​គួរ​តែ​បញ្ចប់។ ប៉ុន្តែសម្រាប់​ជន​រងគ្រោះ ដំណើរការ​ស្វែង​រក​យុត្តិធម៌​​គួរ​តែ​បន្ត​ទៅ​មុខ​ទៀត។

XS
SM
MD
LG