ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប្រតិកម្ម​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ចំពោះ​ការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរ​ឃៅ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando

ប្រតិកម្ម​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ចំពោះ​ការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរ​ឃៅ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando
ផ្សេង​ទៀត

តារា​ចំរៀង​ Anthony Wong (រូប​ខាង​ឆ្វេង​) និង​ តារា​ចំរៀង​ Denise Ho ប្រកាស​ថាខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ និង​ដាក់​ផ្កា​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ក្នុង​ពិធីអុជ​ទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅទី​ក្រុងហុង​កុង ប្រទេស​ចិន ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
1

តារា​ចំរៀង​ Anthony Wong (រូប​ខាង​ឆ្វេង​) និង​ តារា​ចំរៀង​ Denise Ho ប្រកាស​ថាខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ និង​ដាក់​ផ្កា​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ក្នុង​ពិធីអុជ​ទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅទី​ក្រុងហុង​កុង ប្រទេស​ចិន ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

បុរស​ម្នាក់អុជ​ទៀនលើ​ទង់ពណ៌​ឥន្ទធនូ​បង្ហាញ​ការរួម​រួបសាមគ្គី​ជាមួយ​ជនរងគ្រោះ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​Pulse Orlando នៅទី​ក្រុង Madrid ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។
2

បុរស​ម្នាក់អុជ​ទៀនលើ​ទង់ពណ៌​ឥន្ទធនូ​បង្ហាញ​ការរួម​រួបសាមគ្គី​ជាមួយ​ជនរងគ្រោះ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​Pulse Orlando នៅទី​ក្រុង Madrid ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។

សាលា​ក្រុង​ Tel-Aviv បង្ហូត​ទង់ពណ៌​ឥន្ទធនូ​បង្ហាញ​ពីការរួម​រួបសាមគ្គី​ជាមួយជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando អ៊ីស្រា​អែល ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។
3

សាលា​ក្រុង​ Tel-Aviv បង្ហូត​ទង់ពណ៌​ឥន្ទធនូ​បង្ហាញ​ពីការរួម​រួបសាមគ្គី​ជាមួយជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando អ៊ីស្រា​អែល ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។

ពិធីអុជ​ទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ជនរង​គ្រោះនៃ​ការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរ​ឃៅក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando រដ្ឋធានី​សេអ៊ូល​ កូរ៉េខាង​ត្បូង ថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។
4

ពិធីអុជ​ទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ជនរង​គ្រោះនៃ​ការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរ​ឃៅក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando រដ្ឋធានី​សេអ៊ូល​ កូរ៉េខាង​ត្បូង ថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។

ពិធី​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅខាង​មុខស្ថាន​ទូត​ ស.រ.​អា. និង​ចក​ទ្វារ Brandenburg រដ្ឋ​ធានី​ប៊ែឡាំង​ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។  
5

ពិធី​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅខាង​មុខស្ថាន​ទូត​ ស.រ.​អា. និង​ចក​ទ្វារ Brandenburg រដ្ឋ​ធានី​ប៊ែឡាំង​ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។
 

ទង់ជាតិ​អាមេរិក និង​បដា​ពណ៌​ឥន្ទធនូ​ បង្ហាញ​ការគោរព​ដល់ជន​រងគ្រោះ​នៃការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរឃៅ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando រដ្ឋ​ធានី​ប៉ារីស​ ប្រទេស​បារាំង ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។
6

ទង់ជាតិ​អាមេរិក និង​បដា​ពណ៌​ឥន្ទធនូ​ បង្ហាញ​ការគោរព​ដល់ជន​រងគ្រោះ​នៃការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរឃៅ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando រដ្ឋ​ធានី​ប៉ារីស​ ប្រទេស​បារាំង ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។

មនុស្ស​ម្នា​ចូល​ពិធី​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ជនរង​គ្រោះ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៃ​ក្រុម​LGBTQ នៅ​កណ្តាល​តំបន់​Nevada ប៉ែក​ខាង​ត្បូង ក្នុង​រដ្ឋ​ Las Vegas ថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ 
7

មនុស្ស​ម្នា​ចូល​ពិធី​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ជនរង​គ្រោះ​ក្នុងក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៃ​ក្រុម​LGBTQ នៅ​កណ្តាល​តំបន់​Nevada ប៉ែក​ខាង​ត្បូង ក្នុង​រដ្ឋ​ Las Vegas ថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ពិធី​អុជទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ជនរង​គ្រោះ​ក្នុងការ​រួបរួម​សាមគ្គី​ជាមួយ​ជនរង​គ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando ស្ថាន​ទូត​ ស.រ.​អា. នៅទី​ក្រុង​បាងកក​ ប្រទេស​ថៃ​ ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។
8

ពិធី​អុជទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ​ជនរង​គ្រោះ​ក្នុងការ​រួបរួម​សាមគ្គី​ជាមួយ​ជនរង​គ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando ស្ថាន​ទូត​ ស.រ.​អា. នៅទី​ក្រុង​បាងកក​ ប្រទេស​ថៃ​ ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។

ការ​គោរព​ចង​ចាំនៅ​ខាង​ក្រៅ​សណ្ឋា​គារ​ Stonewall Inn ដែល​មានការ​ចូលរួម​ពីមនុស្ស​ជាច្រើន​នៃចលនា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​ New York ក្រោយ​ពេល​ការ​សម្លាប់​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando ទី​ក្រុងManhattan ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ 
9

ការ​គោរព​ចង​ចាំនៅ​ខាង​ក្រៅ​សណ្ឋា​គារ​ Stonewall Inn ដែល​មានការ​ចូលរួម​ពីមនុស្ស​ជាច្រើន​នៃចលនា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​ New York ក្រោយ​ពេល​ការ​សម្លាប់​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando ទី​ក្រុងManhattan ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ 

មនុស្ស​ម្នា​ចូល​រួមពិធី​អុជទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅ​សាលា​ក្រុង San Francisco រដ្ឋ​California ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
10

មនុស្ស​ម្នា​ចូល​រួមពិធី​អុជទៀន​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅ​សាលា​ក្រុង San Francisco រដ្ឋ​California ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

បុរស​ម្នាក់ អុជ​ទៀន​ក្នុង​ពិធី​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅ​ខាង​មុខ​ស្ថាន​ទូត​ ស.រ.​អា. ក្នុង​ទីក្រុង​ Santiago ប្រទេស​ស៊ីលី​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។
11

បុរស​ម្នាក់ អុជ​ទៀន​ក្នុង​ពិធី​ឧទ្ទិស​គោរព​វិញ្ញាណ​ក្ខន្ធជន​រងគ្រោះ​នៃការ​បាញ់​ប្រហារ​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando នៅ​ខាង​មុខ​ស្ថាន​ទូត​ ស.រ.​អា. ក្នុង​ទីក្រុង​ Santiago ប្រទេស​ស៊ីលី​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។

បុរស​ម្នាក់​ពិនិត្យ​មើល​វត្ថុ​អនុស្សា​រីយ៍​រំលឹក​ដែល​បាន​រៀប​ចំសម្រាប់​ជន​រងគ្រោះ​នៃការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរ​ឃៅ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando ទី​ក្រុង​ Sydney ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
12

បុរស​ម្នាក់​ពិនិត្យ​មើល​វត្ថុ​អនុស្សា​រីយ៍​រំលឹក​ដែល​បាន​រៀប​ចំសម្រាប់​ជន​រងគ្រោះ​នៃការ​សម្លាប់​ដ៏ឃោរ​ឃៅ​ក្នុង​ក្លឹប​កំសាន្ត​ Pulse Orlando ទី​ក្រុង​ Sydney ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ ថ្ងៃទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

XS
SM
MD
LG