ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប៉ូលិស​​ថៃ​បោស​សំអាត​ទីតាំង​បាតុកម្ម​​​ក្រុម​ប្រឆាំង​នៅ​បាងកក

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ មាន​មនុស្ស​យ៉ាង​តិច​៤​នាក់​ត្រូវ​សម្លាប់​និង​រាប់​សិប​នាក់​រង​របួស​ខណៈ​ដែល​កង​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ចូល​បោស​សម្អាត​ទី​កន្លែង​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាលក្នុង​ទី​ក្រុង​បាងកក។
ផ្សេង​ទៀត

An anti-government protester takes pictures of shotgun cartridges placed onto a board used to transport wounded people during clashes with police, near the Government House, Bangkok Feb. 18, 2014.
1

An anti-government protester takes pictures of shotgun cartridges placed onto a board used to transport wounded people during clashes with police, near the Government House, Bangkok Feb. 18, 2014.

A policeman aims his weapon towards anti-government protesters during clashes near the Government House, Bangkok, Feb. 18, 2014.
2

A policeman aims his weapon towards anti-government protesters during clashes near the Government House, Bangkok, Feb. 18, 2014.

Policemen charge against anti-government protesters at one of their barricades near the Government House, Bangkok, Feb. 18, 2014.
3

Policemen charge against anti-government protesters at one of their barricades near the Government House, Bangkok, Feb. 18, 2014.

Policemen take cover as shots are fired during clashes with anti-government protesters near the Government House in Bangkok, Feb. 18, 2014.
4

Policemen take cover as shots are fired during clashes with anti-government protesters near the Government House in Bangkok, Feb. 18, 2014.

Anti-government protesters lift a police car after clashes with Thai riot police officers, near Government House, Bangkok Feb. 18, 2014. 
5

Anti-government protesters lift a police car after clashes with Thai riot police officers, near Government House, Bangkok Feb. 18, 2014. 

Anti-government protesters celebrate on top of a destroyed police vehicle after clashes near the Government House in Bangkok, Feb. 18, 2014.
6

Anti-government protesters celebrate on top of a destroyed police vehicle after clashes near the Government House in Bangkok, Feb. 18, 2014.

A man confronts police officers during an operation to reclaim government offices occupied by anti-government protesters on the outskirts of Bangkok, Feb. 14, 2014.
7

A man confronts police officers during an operation to reclaim government offices occupied by anti-government protesters on the outskirts of Bangkok, Feb. 14, 2014.

A man prays as he and colleagues confront police during an operation to reclaim government offices occupied by anti-government protesters on the outskirts of Bangkok, Feb. 14, 2014.
8

A man prays as he and colleagues confront police during an operation to reclaim government offices occupied by anti-government protesters on the outskirts of Bangkok, Feb. 14, 2014.

A local journalist is carried away by medics after being wounded from an explosive thrown towards riot police trying to retake a protest site in Bangkok, Feb. 14, 2014.
9

A local journalist is carried away by medics after being wounded from an explosive thrown towards riot police trying to retake a protest site in Bangkok, Feb. 14, 2014.

An anti-government protester sits on the ground praying in front of a line of Thai police near Government House in Bangkok, Feb. 14, 2014.
10

An anti-government protester sits on the ground praying in front of a line of Thai police near Government House in Bangkok, Feb. 14, 2014.

Anti-government protesters gesture from a barricade where they confront riot policemen near the Government House in central Bangkok, Feb. 14, 2014.
11

Anti-government protesters gesture from a barricade where they confront riot policemen near the Government House in central Bangkok, Feb. 14, 2014.

Riot police remove tires and other obstacles as they retake a stretch of a road from anti-government protesters in Bangkok, Feb. 14, 2014.
12

Riot police remove tires and other obstacles as they retake a stretch of a road from anti-government protesters in Bangkok, Feb. 14, 2014.

XS
SM
MD
LG