ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
អ្នកស្រី រស់ រតនៈ នឹង​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​មុខ​ម្ហូប​មួយ​ក្បាល​ដែ​ល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «‍ញុំា៖ រូបមន្ត​ធ្វើ​ម្ហូប​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​បាយ​ខ្មែរ» នៅ​ខែ​កក្កដា​ខាង​មុខ​នេះ។ (រូបថតផ្តល់ឲ្យដោយអ្នកស្រី រស់ រតនៈ)

ស្រ្តី​ខ្មែរ​មួយ​រូប​មាន​បេសកកម្ម​ថែរក្សា​និង​លើក​កម្ពស់​ម្ហូប​ខ្មែរ​នៅ​ឆាក​អន្តរជាតិ

ដោយ​ភ័យខ្លាច​ថា​ម្ហូប​ខ្មែរ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​បាត់បង់ អ្នកស្រី រស់ រតនៈ ដែល​ជា​សហគ្រិន​ខ្មែរ​មួយ​រូប​និង​ជា​ចុងភៅ​រៀន​ដោយ​ខ្លួនឯង មាន​បំណង​ប្រាថ្នា​យ៉ាង​មុតមាំ​ក្នុង​ការ​នាំ​យក​ម្ហូប​ខ្មែរ​ដ៏​មាន​ឱជារស​ទៅ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ។

អ្នកស្រី រស់ រតនៈ នឹង​បោះពុម្ព​សៀវភៅ​មុខ​ម្ហូប​មួយ​ក្បាល​ដែ​ល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «‍ញុំា៖ រូបមន្ត​ធ្វើ​ម្ហូប​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​បាយ​ខ្មែរ» នៅ​ខែ​កក្កដា​ខាង​មុខ​នេះ។ (រូបថតផ្តល់ឲ្យដោយអ្នកស្រី រស់ រតនៈ) Photo: Courtesy Photo

ដោយ​ភ័យខ្លាច​ថា​ម្ហូប​ខ្មែរ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​បាត់បង់ អ្នកស្រី រស់ រតនៈ ដែល​ជា​សហគ្រិន​ខ្មែរ​មួយ​រូប​និង​ជា​ចុងភៅ​រៀន​ដោយ​ខ្លួនឯង មាន​បំណង​ប្រាថ្នា​យ៉ាង​មុតមាំ​ក្នុង​ការ​នាំ​យក​ម្ហូប​ខ្មែរ​ដ៏​មាន​ឱជារស​ទៅ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ។

XS
SM
MD
LG