ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លោក Duan Ling ជា​ស្វាមី​របស់​អ្នកស្រី Duan បាន​កើត​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ដើរលើដងផ្លូវមួយកណ្តាលទីក្រុងវូហាន មួយឆ្នាំក្រោយការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺកូវីដ១៩។

កាតប៉ុស្តិ៍ស្តាល់​ពី​ក្រុង​វូហាន៖ មួយ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​មក ពលរដ្ឋ​រំឭក​រឿងរ៉ាវ​អំឡុងពេល​បិទ​ទីក្រុង និង​ក្តី​សង្ឃឹម​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២១

លោក Duan Ling ជា​ស្វាមី​របស់​អ្នកស្រី Duan បាន​កើត​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ដើរលើដងផ្លូវមួយកណ្តាលទីក្រុងវូហាន មួយឆ្នាំក្រោយការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺកូវីដ១៩។ Photo: Thomson Reuters
XS
SM
MD
LG