ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ សម្តេច​ប៉ាប Francis ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​យុត្តិធម៌​និង​ឯកភាពនៅ​ស្រីលង្កា

សម្តេច​សង្ឃ​កាតូលិក ប៉ាប ហ្រ្វង់ស៊ីស (Pope Francis) បាន​មាន​សង្ឃដីកា​បញ្ជាក់​អំពី​តម្រូវការ​«យុត្តិធម៌​និង​ឯកភាព» នៅ​ស្រីសង្កា នៅ​ពេល​ព្រះអង្គ​យាង​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​នេះ នៅ​ថ្ងៃអង្គារ​ក្នុង​ព្រះរាជដំណើរ​ការងារ​រយៈពេល​មួយ​សប្តាហ៍​របស់​ព្រះអង្គ​នៅ​អាស៊ី៕
ផ្សេង​ទៀត

សម្តេច​ប៉ាប Francis លើក​ព្រះហស្ថ​ស្វាគមន៍​អ្នក​គាំទ្រ ខណៈ​ដែល​សម្តេច​បាន​ទៅ​ដល់​​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ ដើម្បី​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​សួន Galle Face Green ក្នុង​ពីធី​ឡើង​កាន់​តំណែង​ជា​សន្តជន​របស់​លោក Joseph Vaz នៅ​ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។
1

សម្តេច​ប៉ាប Francis លើក​ព្រះហស្ថ​ស្វាគមន៍​អ្នក​គាំទ្រ ខណៈ​ដែល​សម្តេច​បាន​ទៅ​ដល់​​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ ដើម្បី​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​សួន Galle Face Green ក្នុង​ពីធី​ឡើង​កាន់​តំណែង​ជា​សន្តជន​របស់​លោក Joseph Vaz នៅ​ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis ទទួល​យក​ក្រដាស​មួយ​សន្លឹក​ពី​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​កាតូលិក ខណៈដែល​សម្តេច​មក​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៥។
2

សម្តេច​ប៉ាប Francis ទទួល​យក​ក្រដាស​មួយ​សន្លឹក​ពី​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​កាតូលិក ខណៈដែល​សម្តេច​មក​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis ឲ្យ​ពរ​ដល់​ទីសក្ការៈបូជា​ក្នុងឱកាស​​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤  ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។
3

សម្តេច​ប៉ាប Francis ឲ្យ​ពរ​ដល់​ទីសក្ការៈបូជា​ក្នុងឱកាស​​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤  ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis កំពុង​ឲ្យ​ពរ​​ក្នុងឱកាស​​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤  ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។
4

សម្តេច​ប៉ាប Francis កំពុង​ឲ្យ​ពរ​​ក្នុងឱកាស​​និយាយ​ទៅ​មហាជន​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤  ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis ញញឹម ក្រោយ​ពេល​ដែល​ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​បាន​​បំពាក់​​កម្រង​ផ្កា​ឲ្យ​សម្តេច នៅ​ពេល​ដែល​សម្តេច​មក​ដល់​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា សម្រាប់​ការ​ប្រជុំ​ជំនឿ​ចម្រុះ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​១៣ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ២០១៥។
5

សម្តេច​ប៉ាប Francis ញញឹម ក្រោយ​ពេល​ដែល​ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​បាន​​បំពាក់​​កម្រង​ផ្កា​ឲ្យ​សម្តេច នៅ​ពេល​ដែល​សម្តេច​មក​ដល់​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា សម្រាប់​ការ​ប្រជុំ​ជំនឿ​ចម្រុះ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​១៣ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis មក​ដល់​ប្រទេស​ស្រីលង្កា​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ទស្សនៈកិច្ច​រយៈពេល​១សប្តាហ៍​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​ នៅ​ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។
6

សម្តេច​ប៉ាប Francis មក​ដល់​ប្រទេស​ស្រីលង្កា​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ទស្សនៈកិច្ច​រយៈពេល​១សប្តាហ៍​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​ នៅ​ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis ចាប់​ដៃ​ជាមួយ​នឹង​លោក Maulavi Ash-Sheikh ​មេ​ដឹក​នាំ​សាសនា​ម៉ូស្លីម (ខាង​ស្តាំ) ក្នុង​ឱកាស​សំណេះ​សំណាល​បែប​សាសនា​ចម្រុះ​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រី​លង្កា នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៥។
7

សម្តេច​ប៉ាប Francis ចាប់​ដៃ​ជាមួយ​នឹង​លោក Maulavi Ash-Sheikh ​មេ​ដឹក​នាំ​សាសនា​ម៉ូស្លីម (ខាង​ស្តាំ) ក្នុង​ឱកាស​សំណេះ​សំណាល​បែប​សាសនា​ចម្រុះ​នៅ​ទីក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រី​លង្កា នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis លើក​ព្រះហស្ថ​​ទៅ​កាន់​ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​រង់​ចាំ​ស្វាមគន៍​សម្តេច​ប៉ាប នៅ​ជាយ​ក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រី​លង្កា នៅ​ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។
8

សម្តេច​ប៉ាប Francis លើក​ព្រះហស្ថ​​ទៅ​កាន់​ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​រង់​ចាំ​ស្វាមគន៍​សម្តេច​ប៉ាប នៅ​ជាយ​ក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រី​លង្កា នៅ​ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

A.G. Praxida (ខាង​ឆ្វេង​កណ្តាល) និង Mary Josephine Warnakulasuriya ថ្វាយ​បង្គុំ​​ជាមួយ​នឹង​មនុស្ស​ដទៃ​ទៀត នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​កំពុង​រង់​ចាំចូល​រួម​ការ​និយាយ​​ទៅ​មហាជន​ដោយ​សម្តេច​ប៉ាប Francis នៅ​សួន Galle Face Green ក្នុង​ក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា នៅ​ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។
9

A.G. Praxida (ខាង​ឆ្វេង​កណ្តាល) និង Mary Josephine Warnakulasuriya ថ្វាយ​បង្គុំ​​ជាមួយ​នឹង​មនុស្ស​ដទៃ​ទៀត នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​កំពុង​រង់​ចាំចូល​រួម​ការ​និយាយ​​ទៅ​មហាជន​ដោយ​សម្តេច​ប៉ាប Francis នៅ​សួន Galle Face Green ក្នុង​ក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា នៅ​ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

លោក Kurakkal Sumasundaram បព្វជិត​សាសនា​ហិណ្ឌូនៃ​ប្រទេស​ស្រី​លិង្កា (ខាង​ស្តាំ) បាន​បំពាក់​​ក្រណាត់​បង់​កឲ្យ​សម្តេច​ប៉ាប Francis ក្នុង​ជំណួប​សំណេះ​សំណាល​ខាង​សាសនា​ចម្រុះ​នៅ​ក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៥។
10

លោក Kurakkal Sumasundaram បព្វជិត​សាសនា​ហិណ្ឌូនៃ​ប្រទេស​ស្រី​លិង្កា (ខាង​ស្តាំ) បាន​បំពាក់​​ក្រណាត់​បង់​កឲ្យ​សម្តេច​ប៉ាប Francis ក្នុង​ជំណួប​សំណេះ​សំណាល​ខាង​សាសនា​ចម្រុះ​នៅ​ក្រុង កូឡុំប៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៥។

សម្តេច​ប៉ាប Francis ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​នៅ​ព្រះលាន​យន្ត​ហោះ​ កូឡុំហ៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។
11

សម្តេច​ប៉ាប Francis ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​នៅ​ព្រះលាន​យន្ត​ហោះ​ កូឡុំហ៊ូ ប្រទេស​ស្រីលង្កា ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

XS
SM
MD
LG