ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
កុមារី ពៅ ធារី និង ចាន់ រីហ្សា ធ្លាប់រៀននៅសាលារដ្ឋ។ កាលពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំមុន កុមារី​ទាំងពីរ​នាក់​នេះ បាន​ផ្លាស់​មក​រៀន​នៅ​សាលាសេអាមេត្រី។ ឥឡូវនេះ ពួកគេ​មាន​ភាពជឿជាក់​ក្នុងការ​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស ដោយ​ទទួល​បាន​ការអប់រំពី​គ្រូបង្រៀន​នៅ​សាលា​សេអាមេត្រី។ (រិទ្ធី ឧត្តម/VOA)

សាលា «សេអាមេ​ត្រី‍» ព្យាយាម​កែប្រែ​គុណភាព​អប់រំ​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា

សាលា«សេអា​មេត្រី‍» កំពុង​ព្យាយាម​ផ្លាស់ប្ដូរ​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​កុមារ​តូច​ដោយ​បន្ថែម​កម្មវិធី​ដូរ្យតន្ត្រី កីឡា និង​កុំព្យូទ័រ។

កុមារី ពៅ ធារី និង ចាន់ រីហ្សា ធ្លាប់រៀននៅសាលារដ្ឋ។ កាលពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំមុន កុមារី​ទាំងពីរ​នាក់​នេះ បាន​ផ្លាស់​មក​រៀន​នៅ​សាលាសេអាមេត្រី។ ឥឡូវនេះ ពួកគេ​មាន​ភាពជឿជាក់​ក្នុងការ​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស ដោយ​ទទួល​បាន​ការអប់រំពី​គ្រូបង្រៀន​នៅ​សាលា​សេអាមេត្រី។ (រិទ្ធី ឧត្តម/VOA) Photo: VOA

សាលា«សេអា​មេត្រី‍» កំពុង​ព្យាយាម​ផ្លាស់ប្ដូរ​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​កុមារ​តូច​ដោយ​បន្ថែម​កម្មវិធី​ដូរ្យតន្ត្រី កីឡា និង​កុំព្យូទ័រ។

XS
SM
MD
LG