ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ រូបថត​ប្រើ​ពន្លឺ​ពី​ចង្កៀង​ម៉ូតូ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព​ពេល​រាត្រី​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង

ពី​ថ្ងៃពុធ​ទី៩ ខែកញ្ញា ដល់​ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ ហាង​កាហ្វេ និង​វិចិត្រសាល Java Cafe and Gallery មាន​ការតាំង​ពិព័រណ៍​រូបថត​មួយ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា «រាត្រីក្នុងក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ដែល​មាន​ដាក់​តាំង​រូបថត​ចំនួន​១៧​ផ្ទាំង។ រូបភាព​ទាំងនេះ ជា​ស្នាដៃ​ថត​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង​ ដែលបានថត​នៅ​ពេល​យប់​ងងឹត​ ដោយ​ប្រើ​ពន្លឺ​ពី​ភ្លើង​ចង្កៀង​ម៉ូតូ​របស់​លោក​ ដើម្បី​ចាប់​យក​ទិដ្ឋភាព​ និង​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ទី​ងងឹត​នៃ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ មក​បង្ហាញ​តាម​វិធី​ប៉ិនប្រសព្វ​របស់​លោក ដោយ​មិន​មាន​ការរៀបចំ​ឥរិយាបថ​កម្មវត្ថុ​ជាមុន​ដើម្បី​ឲ្យ​ថតឡើយ។ លោក​ ភីឡុងជា​អ្នក​ថតរូប​ឯករាជ្យ​ម្នាក់​រស់នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​ត្រូវ​គេ​ស្គាល់​ពី​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​របស់​លោក​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ពន្លឺដើម្បី​ថតរូប​ ដូចជា​ពន្លឺ​អេក្រង់​កុំព្យូទ័រ​ ពន្លឺ​ពី​ចង្កៀង​រថយន្ត និង​អំពូល​ម៉ែត្រ​ជាដើម៕
ផ្សេង​ទៀត

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
1

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

«អ្នកយាមផ្ទះសំណាក់» បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java Cafe and Gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
2

«អ្នកយាមផ្ទះសំណាក់» បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java Cafe and Gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

«កាន​ស ២០១៤»​ ថត​ដោយ​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java Cafe and Gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
3

«កាន​ស ២០១៤»​ ថត​ដោយ​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java Cafe and Gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

 «កាន​ស​ ២០១៤»​ ថត​ដោយ​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java Cafe and Gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)
4

 «កាន​ស​ ២០១៤»​ ថត​ដោយ​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង​ បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java Cafe and Gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ សាយ្យាណា/VOA)

«បារី​ ២០១១» បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java cafe and gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)
5

«បារី​ ២០១១» បាន​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​ហាង​កាហ្វ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java cafe and gallery ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ ខែ​កញ្ញា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (សើ​ សាយ្យាណា/VOA)

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
6

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
7

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)
8

ពិព័រណ៍​កម្រង​រូបថត​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ «រាត្រី​ក្នុង​ក្រុង» ឬ 'In the City by Night' ជា​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ សុវណ្ណ​ ភីឡុង ​ដាក់​បង្ហាញ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ និង​វិចិត្រសាល​ Java​ Cafe and gallery ពី​ថ្ងៃទី៩​ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ។ ថ្ងៃពុធ​ ទី៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៥​។ (សើ​ សាយ្យាណា​/VOA)

XS
SM
MD
LG