ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្រងរូបភាព៖ វេទិកាអន្តរជាតិ​នៃ​ភាពជាដៃគូស្តីអំពី​សុខភាពមាតា ទារក និងកុមារ លើកទី​៤ នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា

រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា និង​អង្គការដៃគូ​សំខាន់ៗ​ កំពុងរៀបចំវេទិកាភាពជាដៃគូស្តីអំពី​សុខភាពមាតា ទារក និងកុមារ (PMNCH) លើកទី​៤ ចំនួន​ពីរ​ថ្ងៃ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២​-១៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ ​ក្នុង​ទីក្រុងញូវ​ដេលី ប្រទេស​ឥណ្ឌា ដោយ​មាន​អ្នកចូល​រួម​ប្រមាណជា​ជាង​១៥០០នាក់ជុំវិញ​ពិភព​លោក ​រួមទាំង​កម្ពុជា​ផង​។ វេទិ​កានេះ​មាន​កិច្ចពិភាក្សា​សំខាន់ៗ​ចំនួន​បួន ដែល​ផ្តោតលើការដឹកនាំនយោបាយ សកម្មភាពពហុវិស័យ គណនេយ្យភាព និងអំណាចនៃភាពជាដៃគូ។ អ្នកសារព័ត៌មាន​ VOA ដែល​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​វេទិកា​នោះ ​នឹង​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​បន្ថែមស្តី​អំពី​ការ​ពិភាក្សា​ផ្សេងៗ​ពាក់ព័ន្ធទៅ​នឹង​កម្ពុជា។


XS
SM
MD
LG