ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ កីឡា ជូ ជិតស៊ូ (Jiu Jitsu) នៅ​កម្ពុជា

ជូ ជិតស៊ូ (Jiu Jitsu) មាន​វត្តមាន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាង​២០ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ អ្នក​ដែល​ចូលចិត្ត​ហ្វឹកហាត់​កីឡា​ប្រភេទ​នេះ​ភាគច្រើន​គឺ​ជនជាតិ​បរទេស ដែល​មក​ស្នាក់​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ នាសប្តាហ៍​ខាង​មុខ​គ្រូ​បង្វឹក Jiu Jitsu ដ៏​ល្បីល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​គឺ​លោក​ Chris Haueter នឹង​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា៕
ផ្សេង​ទៀត

លោក​ ខូវ វិវត្តថានា​ (ខោអាវស)​ ជា​គ្រូបង្វឹក​មួយរូប​ក្នុង​ចំណោម​គ្រូ​ពីរ​រូប​របស់​ BJJ Cambodia​ បង្ហាត់​ហ្វឹក​ហាត់​កីឡា Jiu Jitsu ​ដល់​សិស្ស​បរទេស​របស់​ខ្លួន​ក្នុងក្លឹប​កីឡា​មួយ នៅ​រាជា​ធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី២០​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
1

លោក​ ខូវ វិវត្តថានា​ (ខោអាវស)​ ជា​គ្រូបង្វឹក​មួយរូប​ក្នុង​ចំណោម​គ្រូ​ពីរ​រូប​របស់​ BJJ Cambodia​ បង្ហាត់​ហ្វឹក​ហាត់​កីឡា Jiu Jitsu ​ដល់​សិស្ស​បរទេស​របស់​ខ្លួន​ក្នុងក្លឹប​កីឡា​មួយ នៅ​រាជា​ធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី២០​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

ក្រុម​អ្នក​ហ្វឹកហាត់ Jiu Jitsu នៃ​ក្រុម BJJ Cambodia ហ្វឹក​ហាត់ ក្នុង​ក្លឹប​កីឡា​មួយ​ក្នុងរាជាធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
2

ក្រុម​អ្នក​ហ្វឹកហាត់ Jiu Jitsu នៃ​ក្រុម BJJ Cambodia ហ្វឹក​ហាត់ ក្នុង​ក្លឹប​កីឡា​មួយ​ក្នុងរាជាធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោក​ Chris Haueter​ (កណ្តាល​ក្នុង​សម្លៀក​បំពាក់​ពណ៌ស)​ គ្រូ​បង្វឹក​ Jiu Jitsu ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​ កំពុង​តែ​បង្ហាត់​ក្រុម​អ្នក​ស្រលាញ់​កីឡា Jiu Jitsu នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជាធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
3

លោក​ Chris Haueter​ (កណ្តាល​ក្នុង​សម្លៀក​បំពាក់​ពណ៌ស)​ គ្រូ​បង្វឹក​ Jiu Jitsu ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​ កំពុង​តែ​បង្ហាត់​ក្រុម​អ្នក​ស្រលាញ់​កីឡា Jiu Jitsu នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ ក្នុង​រាជាធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោក​ Chris Haueter​ (ក្នុង​សម្លៀក​បំពាក់​ពណ៌ស)​ គ្រូ​បង្វឹក​ Jiu Jitsu ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​ និង​លោក​ ខូវ វិវត្តថានា​ (ខាងលើ)​ ដែល​ជា​គ្រូបង្វឹក​ មួយ​រូប​ក្នុង​ចំណោម​គ្រូ​ពីរ​រូប​របស់​ BJJ Cambodia​ ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ខ្លី​មួយ ​ក្រោយពី​ហ្វឹកហាត់​ពិសេស​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ រាជាធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​ ២០១៦។​ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
4

លោក​ Chris Haueter​ (ក្នុង​សម្លៀក​បំពាក់​ពណ៌ស)​ គ្រូ​បង្វឹក​ Jiu Jitsu ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​ និង​លោក​ ខូវ វិវត្តថានា​ (ខាងលើ)​ ដែល​ជា​គ្រូបង្វឹក​ មួយ​រូប​ក្នុង​ចំណោម​គ្រូ​ពីរ​រូប​របស់​ BJJ Cambodia​ ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ខ្លី​មួយ ​ក្រោយពី​ហ្វឹកហាត់​ពិសេស​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ រាជាធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​ ២០១៦។​ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោក​ Chris Haueter​ (កណ្តាល​ក្នុង​សម្លៀក​បំពាក់​ពណ៌ស)​ គ្រូ​បង្វឹក​ Jiu Jitsu ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​ បង្ហាញ​ក្បាច់​ក្លេ​នៃ ​Jiu Jitsu ក្នុង​ពេល​ហ្វឹកហាត់​ពិសេស​មួយ​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ នៅ​រាជាធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២២​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦។​ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
5

លោក​ Chris Haueter​ (កណ្តាល​ក្នុង​សម្លៀក​បំពាក់​ពណ៌ស)​ គ្រូ​បង្វឹក​ Jiu Jitsu ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​លើ​ពិភពលោក​ បង្ហាញ​ក្បាច់​ក្លេ​នៃ ​Jiu Jitsu ក្នុង​ពេល​ហ្វឹកហាត់​ពិសេស​មួយ​នៅ​ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ នៅ​រាជាធានីភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃទី​២២​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦។​ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោក​ Peter Maguire​ អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជើងចាស់​ និង​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ជនជាតិ​អាមេរិក​អង្គុយ​មើល​កូន​សិស្ស​របស់​លោក​ហ្វឹកហាត់​ Jiu Jitsu នៅក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៩០ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (រូបភាព​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ​លោក​ Peter Maguire) 
6

លោក​ Peter Maguire​ អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជើងចាស់​ និង​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ជនជាតិ​អាមេរិក​អង្គុយ​មើល​កូន​សិស្ស​របស់​លោក​ហ្វឹកហាត់​ Jiu Jitsu នៅក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៩០ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (រូបភាព​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ​លោក​ Peter Maguire) 

លោក​ Peter Maguire​ អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជើងចាស់​ និង​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ជន​ជាតិ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​កូនសិស្ស​ Jiu Jitsu ​របស់​លោក ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៩០​ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។​ (រូបភាព​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ​លោក​ Peter Maguire)  
7

លោក​ Peter Maguire​ អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជើងចាស់​ និង​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ជន​ជាតិ​អាមេរិក ថតរូប​ជាមួយ​កូនសិស្ស​ Jiu Jitsu ​របស់​លោក ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ១៩៩០​ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។​ (រូបភាព​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ​លោក​ Peter Maguire)  

XS
SM
MD
LG