ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

រូបភាព​ទាំង​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាពទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​ថតពី​អាគារ​ខ្ពស់ជាងគេមួយ។

XS
SM
MD
LG