ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព VOA៖ ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម

នៅ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ ជា​ពិសេស និស្សិត និង​កម្មករ ដែល​កំពុង​សិក្សា និង​ធ្វើ​ការ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ចាកចេញ​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ទៅ​ចូលរួម​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​នៅ​តាម​បណ្តា​វត្ត​អារាម​នានា នៅ​ក្នុង​ស្រុក​កំណើត​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​ខ្លួន។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម។
ផ្សេង​ទៀត

ពុទ្ធសាសនិក​កំពុង​ពូន​ភ្នំ​ខ្សាច់​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
1

ពុទ្ធសាសនិក​កំពុង​ពូន​ភ្នំ​ខ្សាច់​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ធ្វើ​ការ​រាប់​បាត្រ​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ​ខេត្ត​កំពង់ចាម កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
2

ពុទ្ធសាសនិក​ធ្វើ​ការ​រាប់​បាត្រ​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ​ខេត្ត​កំពង់ចាម កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​កំពុង​អុជ​ធូប​មុន​ធ្វើ​ការ​បួងសួង​សុំ​សេចក្តី​សុខ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
3

ពុទ្ធសាសនិក​កំពុង​អុជ​ធូប​មុន​ធ្វើ​ការ​បួងសួង​សុំ​សេចក្តី​សុខ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​កំពុង​អុជ​ធូប​មុន​ធ្វើ​ការ​បួងសួង​សុំ​សេចក្តី​សុខ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
4

ពុទ្ធសាសនិក​កំពុង​អុជ​ធូប​មុន​ធ្វើ​ការ​បួងសួង​សុំ​សេចក្តី​សុខ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ចង្ហាន់​ដែល​ពុទ្ធសាសនិក​បាន​យក​មក​ប្រគេន​ព្រះ​សង្ឃ​ក្នុង​វត្ត​នគរ​បាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ត្រូវ​បាន​គេ​រៀបចំ​ដាក់​នៅ​លើ​គ្រែ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)។
5

ចង្ហាន់​ដែល​ពុទ្ធសាសនិក​បាន​យក​មក​ប្រគេន​ព្រះ​សង្ឃ​ក្នុង​វត្ត​នគរ​បាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ត្រូវ​បាន​គេ​រៀបចំ​ដាក់​នៅ​លើ​គ្រែ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)។

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​អង្គុយ​យាម​ម្ហូប​អាហារ​ដែល​ពុទ្ទសាសនិក​បាន​យក​មក​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
6

ក្មេងស្រី​ម្នាក់​អង្គុយ​យាម​ម្ហូប​អាហារ​ដែល​ពុទ្ទសាសនិក​បាន​យក​មក​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅ​វត្ត​នគរបាជ័យ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ខ្លោងទ្វារ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
7

នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​នៅ​មុខ​ខ្លោងទ្វារ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
8

ពុទ្ធសាសនិក​​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ស្រ្តី​ម្នាក់​អង្គុយ​យាម​ស្បែកជើង​របស់​ពុទ្ធសាសនិក​ នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
9

ស្រ្តី​ម្នាក់​អង្គុយ​យាម​ស្បែកជើង​របស់​ពុទ្ធសាសនិក​ នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
10

ពុទ្ធសាសនិក​​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

ពុទ្ធសាសនិក​ធ្វើ​ការ​រាប់​បាត្រ​ នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)
11

ពុទ្ធសាសនិក​ធ្វើ​ការ​រាប់​បាត្រ​ នៅ​វត្ត​សុវណ្ណគីរីរតនៈភ្នំប្រុស (ហៅ​វត្ត​ភ្នំប្រុស) ក្នុង​ស្រុក​កំពង់សៀម ខេត្ត​កំពង់ចាម នៅ​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ កាលពី​ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ (ប៊ុន ប៉េងហ៊ុយ/VOA)

XS
SM
MD
LG