ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំអង្គការការពារសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចូលក្នុងគេហទំព័រមួួយ ដែលអតិថិជនប្រើដើម្បីទទួលសេវាពេស្យាចារពីកុមារនៅប្រទេសហ្វីលីពីន។

​នៅ​ហ្វីលីពីន​ឪពុកម្តាយ​ជំរុញ​ឲ្យកូន​លក់ខ្លួន ខណៈ​ការ​បាត់បង់​ការងារ​កើន​ឡើង

រូបឯកសារ៖ អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំអង្គការការពារសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចូលក្នុងគេហទំព័រមួួយ ដែលអតិថិជនប្រើដើម្បីទទួលសេវាពេស្យាចារពីកុមារនៅប្រទេសហ្វីលីពីន។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG