ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ១៦ គ្រួសារ ដែល​មាន​ទីលំនៅ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ​មាន​ដី​មាន​ជម្លោះ​នៅ​សហគមន៍​អូរវល្លិប្រេង ភូមិ​សុភី​ ឃុំអន្លងរុន ស្រុក​ថ្មគោល ខេត្ត​បាត់ដំបង។ (រូបថត​ពី Facebook/សហគមន៍​ដីធ្លី​អូរវល្លិប្រេង ខេត្ត​បាត់ដំបង)

របាយ​ការណ៍​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស៖ បំណុល​វ័ណ្ឌ​ក​ក្លាយ​ជា​ហានិភ័យ​ថ្មី​នៅ​សហគមន៍​រង​គ្រោះ​ដោយ​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ១៦ គ្រួសារ ដែល​មាន​ទីលំនៅ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំបង ​មាន​ដី​មាន​ជម្លោះ​នៅ​សហគមន៍​អូរវល្លិប្រេង ភូមិ​សុភី​ ឃុំអន្លងរុន ស្រុក​ថ្មគោល ខេត្ត​បាត់ដំបង។ (រូបថត​ពី Facebook/សហគមន៍​ដីធ្លី​អូរវល្លិប្រេង ខេត្ត​បាត់ដំបង) Photo: Facebook
XS
SM
MD
LG