ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លោក អ៊ូច មករា គឺជាប្រធាន​ផ្នែក​ផលិត​ភាពយន្ត​នៃ​​ស្លឹករឹត​ភាពយន្ត​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​​កម្ពុជា។ (រូបថតដោយ Sleuk Rith Motion Picture)

លោក​អ៊ូច​ មករា ​ផលិត​ភាព​យន្ត​សម្រាប់​អប់រំ​ពលរដ្ឋ​នៅ​តំបន់​ដាច់​ស្រយាល

ការ​ផលិត​ភាព​យន្ត​បាន​ឆក់​យក​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​យុវជន​ ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​ម្នាក់​ឲ្យ​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា​ជំនាញ​ផ្សេង​​នៅ​ក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​មួយ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ។ កើត​ក្នុង​គ្រួសារ​កសិករ លោកអ៊ូច មករា ស្រឡាញ់​​អាជីព​ជា​អ្នក​ថត​ភាព​យន្ត​ឯកសារ​សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​អប់រំ​ដល់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​និង​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ ជាពិសេស​ពល​រដ្ឋ​និង​យុវជន​នៅ​តាម​តំបន់​ដាច់ស្រយាល។

លោក អ៊ូច មករា គឺជាប្រធាន​ផ្នែក​ផលិត​ភាពយន្ត​នៃ​​ស្លឹករឹត​ភាពយន្ត​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​​កម្ពុជា។ (រូបថតដោយ Sleuk Rith Motion Picture) Photo: Courtesy Photo

ការ​ផលិត​ភាព​យន្ត​បាន​ឆក់​យក​ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​យុវជន​ ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​ម្នាក់​ឲ្យ​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា​ជំនាញ​ផ្សេង​​នៅ​ក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​មួយ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ។ កើត​ក្នុង​គ្រួសារ​កសិករ លោកអ៊ូច មករា ស្រឡាញ់​​អាជីព​ជា​អ្នក​ថត​ភាព​យន្ត​ឯកសារ​សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​អប់រំ​ដល់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​និង​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ ជាពិសេស​ពល​រដ្ឋ​និង​យុវជន​នៅ​តាម​តំបន់​ដាច់ស្រយាល។

XS
SM
MD
LG