ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
កុមារី​ម្នាក់​កំពុង​រៀន​តាម​អនឡាញ​នៅ​ផ្ទះ​របស់​នាង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ខណៈ​ពេលដែល​សាលារៀន​របស់​នាង​ត្រូវបាន​ផ្អាក ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការរាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ​១៩។ (កាន់ វិច្ឆិកា/វីអូអេ)

ការរៀន​តាម​អនឡាញ​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការបារម្ភ​ថា សិស្ស​ដែល​មិន​មាន​លទ្ធភាព​ត្រូវ​បាត់បង់​ឱកាស​រៀន

បើតាម​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ក្រុម​គ្រូ​បង្រៀន ​និង​នៅ​ក្នុង​កាល​វិភាគ​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ ​មុខវិជ្ជា​ចំនួន​ប្រាំមួយ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​សិស្ស​រៀន​តាម​អនឡាញ ​មាន​ដូចជា គណិត​វិទ្យា ​ភាសាខ្មែរ ​រូប​វិទ្យា ​គីមីវិទ្យា ​ជីវវិទ្យា ​និង​ប្រវត្តិ​វិទ្យា។​

កុមារី​ម្នាក់​កំពុង​រៀន​តាម​អនឡាញ​នៅ​ផ្ទះ​របស់​នាង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ខណៈ​ពេលដែល​សាលារៀន​របស់​នាង​ត្រូវបាន​ផ្អាក ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការរាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ​១៩។ (កាន់ វិច្ឆិកា/វីអូអេ) Photo: VOA

បើតាម​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ក្រុម​គ្រូ​បង្រៀន ​និង​នៅ​ក្នុង​កាល​វិភាគ​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ ​មុខវិជ្ជា​ចំនួន​ប្រាំមួយ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​សិស្ស​រៀន​តាម​អនឡាញ ​មាន​ដូចជា គណិត​វិទ្យា ​ភាសាខ្មែរ ​រូប​វិទ្យា ​គីមីវិទ្យា ​ជីវវិទ្យា ​និង​ប្រវត្តិ​វិទ្យា។​

XS
SM
MD
LG