ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

រូបភាព​ជុំវិញ​ពិភពលោក ០៨ វិច្ឆិកា ២០១៦

រូបភាព​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ថ្ងៃទី០៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦ ផ្តោត​អារម្មណ៍​លើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។
ផ្សេង​ទៀត

ស្រ្តី​វ័យ​១០០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ឈ្មោះ Grace Bell Hardison ទទួល​បាន​ស្លាក​ «ខ្ញុំ​បាន​បោះឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ» ពី​មន្ត្រី​បោះឆ្នោត​ម្នាក់​បន្ទាប់​ពី​គាត់​បាន​បោះឆ្នោត​ពី​រថយន្ត​របស់​គាត់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Belhaven រដ្ឋ North Carolina ។ លោក​ប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ថ្មីៗ​នេះ​បាន​និយាយ​ពី​ស្ត្រី​វ័យ​១០០ឆ្នាំ​រូប​នេះ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ព្យាយាម​លុប​ឈ្មោះ​គាត់​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត និង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គាត់​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត។
1

ស្រ្តី​វ័យ​១០០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ឈ្មោះ Grace Bell Hardison ទទួល​បាន​ស្លាក​ «ខ្ញុំ​បាន​បោះឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ» ពី​មន្ត្រី​បោះឆ្នោត​ម្នាក់​បន្ទាប់​ពី​គាត់​បាន​បោះឆ្នោត​ពី​រថយន្ត​របស់​គាត់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Belhaven រដ្ឋ North Carolina ។ លោក​ប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ថ្មីៗ​នេះ​បាន​និយាយ​ពី​ស្ត្រី​វ័យ​១០០ឆ្នាំ​រូប​នេះ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ព្យាយាម​លុប​ឈ្មោះ​គាត់​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត និង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គាត់​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត។

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ស្ថានីយ​មួយ​នៅ​ក្នុង​យានដ្ឋាន​មួយ​នៅ​ក្បែរ​សង្កាត់ Fernald រដ្ឋ Iowa។
2

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ស្ថានីយ​មួយ​នៅ​ក្នុង​យានដ្ឋាន​មួយ​នៅ​ក្បែរ​សង្កាត់ Fernald រដ្ឋ Iowa។

ក្តារ​ខៀន​រៀប​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Dixville Notch រដ្ឋ New Hamphire ទី​ដែល​មាន​អ្នក​បោះឆ្នោត​ទៅ​បោះឆ្នោត​មុន​គេ។ ក្តារ​ខៀន​នេះ​បង្ហាញ​តួ​លេខ​ថា លោកស្រី Hillary Clinton ឈ្នះ​លោក Donald Trump ដោយ​សំឡេង៤ ទល់​នឹង​២។
3

ក្តារ​ខៀន​រៀប​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Dixville Notch រដ្ឋ New Hamphire ទី​ដែល​មាន​អ្នក​បោះឆ្នោត​ទៅ​បោះឆ្នោត​មុន​គេ។ ក្តារ​ខៀន​នេះ​បង្ហាញ​តួ​លេខ​ថា លោកស្រី Hillary Clinton ឈ្នះ​លោក Donald Trump ដោយ​សំឡេង៤ ទល់​នឹង​២។

អ្នក​បោះឆ្នោត​ម្នាក់​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​បោកអ៊ុត Su Nueva Lavanderia ក្នុង​ក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois។
4

អ្នក​បោះឆ្នោត​ម្នាក់​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​បោកអ៊ុត Su Nueva Lavanderia ក្នុង​ក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois។

អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ម្នាក់​ហុច​ខិតប័ណ្ណ​ដែល​និយាយ​ពី​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​បោះឆ្នោត ទៅ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ម្នាក់​ នៅ​ខាង​ក្រៅ​ស្ថានីយ​បោះឆ្នោត​នៅ​ក្រុង Miami រដ្ឋ Florida។
5

អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ម្នាក់​ហុច​ខិតប័ណ្ណ​ដែល​និយាយ​ពី​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​បោះឆ្នោត ទៅ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ម្នាក់​ នៅ​ខាង​ក្រៅ​ស្ថានីយ​បោះឆ្នោត​នៅ​ក្រុង Miami រដ្ឋ Florida។

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​សាល​របស់​ក្រុង Sutton ក្នុង​ក្រុង Sutton រដ្ឋ New Hampshire។
6

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​សាល​របស់​ក្រុង Sutton ក្នុង​ក្រុង Sutton រដ្ឋ New Hampshire។

Myla Gibson អាយុ​៣ឆ្នាំ រង់ចាំ​ឳពុក​របស់​នាង​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​សាលា James Weldon Johnson នៅ​ក្នុង​សង្កាត់ Manhattan ក្រុង​ញូវយ៉ក។
7

Myla Gibson អាយុ​៣ឆ្នាំ រង់ចាំ​ឳពុក​របស់​នាង​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​សាលា James Weldon Johnson នៅ​ក្នុង​សង្កាត់ Manhattan ក្រុង​ញូវយ៉ក។

លោក Najeeb Kaid ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​យេម៉ែន ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ស្ថានីយ​មួយ​ក្នុង​សង្កាត់ Brooklyn ក្រុង​ញូវយ៉ក។
8

លោក Najeeb Kaid ដែល​ជា​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​យេម៉ែន ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ស្ថានីយ​មួយ​ក្នុង​សង្កាត់ Brooklyn ក្រុង​ញូវយ៉ក។

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ខាង​ក្នុង​យានដ្ឋាន Chobert Decorators ក្នុង​ក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania។
9

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ខាង​ក្នុង​យានដ្ឋាន Chobert Decorators ក្នុង​ក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania។

មនុស្ស​ម្នា​តម្រង់​ជួរ​ដើម្បី​ទៅ​មើល​ផ្នូរ​របស់​លោកស្រី Susan B. Anthony ដែល​ជា​មេដឹកនាំ​ទាមទារ​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​ស្រ្តី​នៅ​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះសព Mount Hope Cemetery ក្នុង​ក្រុង Rochester រដ្ឋ​ញូវយ៉ក។
10

មនុស្ស​ម្នា​តម្រង់​ជួរ​ដើម្បី​ទៅ​មើល​ផ្នូរ​របស់​លោកស្រី Susan B. Anthony ដែល​ជា​មេដឹកនាំ​ទាមទារ​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​ស្រ្តី​នៅ​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះសព Mount Hope Cemetery ក្នុង​ក្រុង Rochester រដ្ឋ​ញូវយ៉ក។

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​រង់ចាំ​ម្តាយ​ដែល​កំពុង​បោះឆ្នោត​នៅ​ សាលា​ក្រុង​ក្នុង​ក្រុង Bloomington រដ្ឋ Minnesota។
11

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​រង់ចាំ​ម្តាយ​ដែល​កំពុង​បោះឆ្នោត​នៅ​ សាលា​ក្រុង​ក្នុង​ក្រុង Bloomington រដ្ឋ Minnesota។

លោក Zhou Nan Zhou (រូប​ឆ្វេង) និង​ភរិយា​របស់​គាត់​កំពុង​ពិចារណា​លើ​ការ​បោះឆ្នោត​របស់​ពួកគេ​នៅ ក្នុង​ឧទ្យាន Sunset Park ក្នុង​សង្កាត់ Brooklyn ក្រុង​ញូវយ៉ក។
12

លោក Zhou Nan Zhou (រូប​ឆ្វេង) និង​ភរិយា​របស់​គាត់​កំពុង​ពិចារណា​លើ​ការ​បោះឆ្នោត​របស់​ពួកគេ​នៅ ក្នុង​ឧទ្យាន Sunset Park ក្នុង​សង្កាត់ Brooklyn ក្រុង​ញូវយ៉ក។

លោក​ Pablo Ramos ដែល​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​លោក Donald Trump ឈរ​នៅ​ចំ​កណ្តាល​ផ្លូវ Orange Avenue ដោយ​មាន​កាន់​ទង់ជាតិ និង​ស្រែក​ហ៊ូ​ដាក់​អ្នក​បើកបរ​ក្នុង​ក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida។
13

លោក​ Pablo Ramos ដែល​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​លោក Donald Trump ឈរ​នៅ​ចំ​កណ្តាល​ផ្លូវ Orange Avenue ដោយ​មាន​កាន់​ទង់ជាតិ និង​ស្រែក​ហ៊ូ​ដាក់​អ្នក​បើកបរ​ក្នុង​ក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida។

ក្មេងៗ​រង់ចាំ​ម្តាយ​របស់​ពួកគេ​ដែល​កំពុង​បោះឆ្នោត​នៅ​សាលា Langley Park McCormick Elementary School ក្នុង​រដ្ឋ Maryland។
14

ក្មេងៗ​រង់ចាំ​ម្តាយ​របស់​ពួកគេ​ដែល​កំពុង​បោះឆ្នោត​នៅ​សាលា Langley Park McCormick Elementary School ក្នុង​រដ្ឋ Maryland។

មនុស្ស​ម្នា​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​ហាង​លក់​ទំនិញ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង National City រដ្ឋ California។
15

មនុស្ស​ម្នា​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​ហាង​លក់​ទំនិញ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង National City រដ្ឋ California។

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​ហាង Delia's Beauty Salon ក្នុង​ក្រុង Chicago រដ្ឋ Ilinois។
16

អ្នក​បោះឆ្នោត​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​ហាង Delia's Beauty Salon ក្នុង​ក្រុង Chicago រដ្ឋ Ilinois។

មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់​រង់ចាំ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្នុង​ក្រុង Ridgeland រដ្ឋ Mississippi។
17

មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់​រង់ចាំ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្នុង​ក្រុង Ridgeland រដ្ឋ Mississippi។

លោក Clay Smith ជា​អ្នក​បោះឆ្នោត​ដំបូង​គេ​តាំង​ពី​កណ្តាល​អាធាត្រ​ក្នុង​ក្រុង Dixville Notch រដ្ឋ New Hampshire។
18

លោក Clay Smith ជា​អ្នក​បោះឆ្នោត​ដំបូង​គេ​តាំង​ពី​កណ្តាល​អាធាត្រ​ក្នុង​ក្រុង Dixville Notch រដ្ឋ New Hampshire។

អគារ Rockefeller Center និង Rockefeller Plaza ត្រូវ​បាន​គេ​បំពាក់​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ និង​ក្រហម​ដើម្បី បង្ហាញ​ពី​ការ​វិវត្ត​នៃ​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត ដែល​នេះ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ផ្សាយ​របស់​ទូរទស្សន៍ NBC។
19

អគារ Rockefeller Center និង Rockefeller Plaza ត្រូវ​បាន​គេ​បំពាក់​ភ្លើង​ពណ៌​ខៀវ និង​ក្រហម​ដើម្បី បង្ហាញ​ពី​ការ​វិវត្ត​នៃ​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត ដែល​នេះ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ផ្សាយ​របស់​ទូរទស្សន៍ NBC។

XS
SM
MD
LG