ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

រូបភាព​ជុំវិញ​ពិភពលោក ០៨ វិច្ឆិកា ២០១៦

រូបភាព​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ថ្ងៃទី០៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦ ផ្តោត​អារម្មណ៍​លើ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

XS
SM
MD
LG