ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រ៉ឺម៉ក​កង់​បី​កំពុង​រង់​ចាំ​ដឹក​ភ្ញៀវជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០១៨។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នក​ប្រកបរបរ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​អំពាវ​នាវ​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​រដ្ឋាភិបាល

រូបឯកសារ៖ រ៉ឺម៉ក​កង់​បី​កំពុង​រង់​ចាំ​ដឹក​ភ្ញៀវជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០១៨។ (ទុំ ម្លិះ/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG