ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបលោក Sebastian Strangio អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ ជាមួយនឹងរូបគម្របសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា 'In the Dragon's Shadow' ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា «នៅក្រោមស្រមោលនាគ»។

សៀវភៅ ​«នៅក្រោមស្រមោលនាគ»​ បង្ហាញ​ពី​ការ​ពង្រីក​អំណាច​ចិន​នៅ​អាស៊ាន

រូបលោក Sebastian Strangio អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ ជាមួយនឹងរូបគម្របសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា 'In the Dragon's Shadow' ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា «នៅក្រោមស្រមោលនាគ»។
XS
SM
MD
LG